Spring naar content

Hoe kan ik de Energietoeslag aanvragen?

Wat is de eenmalige energietoeslag?

De energietoeslag is een bedrag van € 1300 euro netto per huishouden. Dit een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

U vraagt de energietoeslag aan bij uw gemeente. U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend) netto per maand;
  • een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering ontvangt. Als u zo’n uitkering ontvangt, dan krijgt u de energietoeslag meestal automatisch van uw gemeente.

Krijgt u de eenmalige energietoeslag niet automatisch? Dan vraagt u de eenmalige energietoeslag zelf aan als u aan de voorwaarde voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u op 1 januari 2022:

  • 21 jaar op ouder bent
  • hoofdbewoner van de woning bent (eigenaar of huurder)
  • een energierekening betaalt
  • geen studiefinanciering ontvangt, niet in detentie zit en ook niet in een instelling woont
  • u (samen met een eventuele partner) een inkomen heeft dat niet boven de inkomsensgrenzen uitkomt (120% bijstandsnorm)
Denkt u in aanmerking te komen voor de energietoeslag?

Neem contact op met uw gemeente voor het opvragen van een aanvraagformulier. Ook kunt u contact opnemen met onze sociaal raadslieden of een sociaal wijkteam in uw gemeente.