Spring naar content

2021 was een bewogen jaar voor de Raad van Toezicht

Door Petra van Tiggelen, voorzitter Raad van Toezicht

We waren blij dat we begin van het jaar Bas van Schelven als nieuw lid van de Raad van Toezicht konden installeren. We waren weer met 5 RvT leden en gingen aan de slag met de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze toezichthoudende rol.  Tot onze schrik en  verdriet overleed onverwacht RvT lid Barry Lucas. Vanaf, en voorafgaand aan , de start van de SMD was Barry lid van onze RvT. Hij  vervulde de rol van secretaris  en had zitting in de auditcommissie. Barry was een toezichthouder in hart en nieren. Vriendelijk, positief, kritisch  en zeer betrokken. We zijn dankbaar voor alles wat Barry heeft gedaan en betekend voor de SMD. Eind van het jaar startten we de werving op voor een nieuw RvT lid.

Ook 2021 stond in het teken van Corona en Coronamaatregelen en -beperkingen. We moesten veelvuldig online  of  hybride vergaderen en werden daar steeds beter in. We volgden onze planning en voornemens. Met de OR en MT hadden we 2 keer overleg. En met een afvaardiging van medewerkers lieten we ons bijpraten over de sfeer en ontwikkelingen binnen de organisatie. Ook waren we als Rvt aanwezig en betrokken bij de beleidsdag waar de plannen voor het komende jaar en jaren werden gemaakt.

Trots zijn we op de inzet van de medewerkers en vrijwilligers van de SMD.   Ondanks alles gingen ze door, konden inwoners en cliënten op ze rekenen en werden er mooie nieuwe initiatieven genomen met goede resultaten.  Het jongerenwerk dat  zich inzette voor het voorkomen van avondklokrelletjes, de lancering van het ‘voor elkaar platform’ in Edam -Volendam,  het nieuwe blended aanbod,  het behalen van het kwaliteitskeurmerk zijn enkele mooie voorbeelden. Zorgen waren en zijn er ook. Als RvT volgen we de ontwikkelingen rondom het school maatschappelijk werk in Purmerend.

Waarnemend bestuur

Per oktober aanvaarde Pieter van der Born de functie van directeur-bestuurder bij stichting jeugdteams Zaandam en vertrok hij bij SMD. Bijzonder jammer vonden we het om afscheid te moeten nemen van Pieter . Maar tegelijkertijd zijn we hem zeer erkentelijk voor alles wat hij heeft gedaan voor SMD. Pieter heeft veel ontwikkeld en in beweging gezet binnen SMD en heeft SMD verder laten groeien. Er was een prima basis om rustig uit te kijken naar een nieuwe Directeur-Bestuurder. In overleg en met toestemming van OR en MT besloten we om de MT leden Karin de Vries en Akkelien Canrinus tijdelijk als waarnemend bestuurders aan te wijzen.  Dit bracht stabiliteit en de ingeslagen koers kon verder worden opgepakt.  We zijn blij en dankbaar dat Karin en Akkelien dit met veel enthousiasme en inzet hebben gedaan.                                                                                                         

Na een werving en selectieprocedure konden we nog  net voor de kerst Karin de Vries benoemen als  directeur-bestuurder per maart 2022.   

We zien  met vertrouwen uit naar het komend jaar. Ook in 2022 mag en kunt u rekenen op de SMD