Spring naar content

Privacyverklaring

Privacy

Je rechten en plichten bij onze ondersteuning zijn vastgelegd in een privacyreglement.

Geheimhouding

Je kan erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van je ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding.

Gedragscode van de SMD

De SMD acht het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie van groot belang. Hieronder vind je meer informatie betreffende de Gedragscode en klachtenregeling ongewenst gedrag.