Spring naar content

2022, een bewogen jaar!

Door Petra van Tiggelen, voorzitter Raad van Toezicht

Na de lockdown en het verder versoepelen van de Coronamaatregelen brak in het voorjaar de Oekraïne-oorlog uit. Al snel kwamen de eerste vluchtelingen naar Nederland en bood de SMD direct hulp bij de eerste opvang en de psychosociale hulp. Ook kregen we aanvullende opdrachten voor de ondersteuning van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. De Oekraïne oorlog versnelde de al latente energiecrisis, waardoor onze medewerkers veelvuldig geconfronteerd werden met de enorme financiële zorgen bij inwoners van ons werkgebied en armoedeproblematiek. Daarnaast werd ook steeds zichtbaar dat de Coronaperiode zijn sporen bij met name jongeren heeft nagelaten. Dat alles leidde tot een fikse groei van hulpvragen afgelopen jaar. Daarnaast startten we ook met nieuwe opdrachten zoals o.a. de wijksteunpunten, blended hulpverlening etc. Het was een uitdaging met de huidige krapte op de arbeidsmarkt om de extra vraag aan te kunnen. Desondanks hebben we toch de doelstellingen voor 2022 behaald.
We zijn trots op de flexibiliteit en professionaliteit die de medewerkers van de SMD hebben getoond.                                                                                    

Zorgen zijn er ook. We voorzien dat de arbeidsmarktkrapte, ondanks onze inspanningen, zal aanhouden en dat dit o.a. kan leiden tot verhoging van de werkdruk bij medewerkers en/of het niet (volledig) kunnen uitvoeren van een opdracht. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen rondom de toekomst van de wijkteams in Zaanstad nauwgezet.

Na een periode van waarneming van de bestuurder begon Karin de Vries per maart als directeur-bestuurder. Karin was al jarenlang werkzaam als manager binnen de SMD en daardoor zeer bekend met de organisatie en werkgebied.

In het voorjaar stelden we Barbara de Reijke aan als nieuw lid van de RvT. Zo waren we weer compleet met vijf leden. Marcel Haarhuis en Kismet Diktas werden herbenoemd voor een tweede termijn.  Helaas moest Bas van Schelven in het najaar, vanwege gezondheidsredenen, terug treden als RvT lid. De werving voor een nieuw RvT lid werd eind 2022 opgepakt. We verwachten in voorjaar 2023 weer op volle sterkte te zijn.

Wat was het prettig dat we als RvT weer op locatie konden vergaderen. We hadden zes reguliere RvT- overleggen, en met zowel de OR en strategisch team hadden we twee keer overleg. We gingen op werkbezoek bij het Sociaal Winkeltje, we ontvingen de projectleider cyclisch werken en waren aanwezig bij de beleidsdag waar we in gesprek konden met de medewerkers over de plannen voor het komende jaar.

We volgden onze planning en voornemens. Belangrijke thema’s voor de RvT in 2022 waren het verbeteren van de planning en control cyclus en de interne organisatieontwikkeling.  

De SMD is goed geworteld in de regio en levert goede en waardevolle diensten. Ook in 2023 zullen we werk maken van en staan voor de toegevoegde maatschappelijke waarde en kracht van de SMD.

Raad van Toezicht de SMD:

Petra van Tiggelen –   voorzitter
Kismet Diktas
Marcel Haarhuis
Barbara de Reijke