Spring naar content

Inloopspreekuur Sociaal Raadslieden Oostzaan, gemeentehuis

  • Gemeentehuis Oostzaan
  • Woensdag
  • Elke week
  • 09:30 - 11:30
  • 4 april 2023 - 1 januari 2028

Inloopspreekuur Sociaal Raadslieden Oostzaan, gemeentehuis De SMD heeft ook Sociaal Raadslieden (SR)-vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen u onder andere bij het invullen van formulieren, lezen van brieven en het maken van een budgetoverzicht. SR- vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door Sociaal Raadslieden Als een SR-vrijwilliger vaststelt dat uw vraag bij een Sociaal Raadslid thuishoort verwijst hij door.

Wij ondersteunen onder andere bij:

Werk & inkomen
Uitkeringen en voorzieningen
Schulden
Minimavoorzieningen
Kwijtscheldingen
Toeslagen & belastingen
Huisvesting
Personen- & familierecht
Studiefinanciering