Spring naar content

De SMD blijft zich inzetten in het Wijksteunpunt in Edam-Volendam

De SMD mag zich de aankomende twee jaar blijven inzetten in het Wijksteunpunt in Edam-Volendam. De gemeente Edam Volendam heeft door middel van een aanbesteding de opdracht voor het vormgeven van het wijksteunpunt, de mantelzorgondersteuning en de burenhulp uitgezet. De SMD is uit deze aanbesteding als winnende organisatie gekomen, waar wij erg trots op zijn. We kijken ernaar uit om de komende jaren, samen met de inzet van vrijwilligers, de samenkracht van de inwoners te stimuleren.

“Wij geloven dat iedereen mee moet kunnen doen. Door hulp en ondersteuning dicht bij de inwoner te organiseren, stimuleren we de samenkracht van de inwoners. Hierin staat de inwoner, het eigen netwerk en de buurt centraal. Zo voorkomen we eenzaamheid en versterken we de eigen regie van de inwoner.“

Karin de Vries

De SMD is natuurlijk geen onbekende in Edam Volendam. Sinds 2020 zijn onze collega’s te vinden in het Wijksteunpunt en ondersteunen wij inwoners op het gebied van(financiële) zorgvragen, mantelzorg en burenhulp.

Karin de Vries is de directeur-bestuurder van de SMD en is erg blij deze opdracht op een mooie vernieuwende manier in te vullen: “Wij geloven dat iedereen mee moet kunnen doen. Door hulp en ondersteuning dicht bij de inwoner te organiseren, stimuleren we de samenkracht van de inwoners. Hierin staat de inwoner, het eigen netwerk en de buurt centraal. Zo voorkomen we eenzaamheid en versterken we de eigen regie van de inwoner.“

Meer Wijksteunpunten

De SMD creëert drie wijksteunpunten in Volendam, Edam en Oosthuizen. Op deze manier is er voor het merendeel van de inwoners een wijksteunpunt in de buurt. Voor iedereen die in de wat kleinere dorpskernen woont, organiseren we regelmatig een “WSP on tour”, het wijksteunpunt komt dan naar de inwoners toe. Daarnaast zal het Wijksteunpunt dagelijks telefonisch bereikbaar zijn. Onder begeleiding van de professionals van de SMD ondersteunen getrainde vrijwilligers inwoners o.a. op het gebied van mantelzorg, burenhulp en ontmoeting.

Mantelzorgondersteuning

In de nieuwe opdracht blijft de SMD alle mantelzorgers ondersteunen. De ondersteuning bestaat vooral uit praktische ondersteuning, het geven van advies en informatie, lotgenotencontact, ontmoetingen en workshops. Ook helpen wij de mantelzorger bij het vinden (of behouden) van de balans tussen “zorgen voor een ander” en “zorgen voor jezelf”. De ondersteuningen die wij bieden zijn altijd op maat gemaakt voor de mantelzorger. Zo kunnen we in een gesprek, een wandeling of een huisbezoek samen met de mantelzorger kijken naar waar de behoefte ligt en deze in een plan gieten.

Vrijwilliger worden?

De SMD is op zoek naar actieve bewoners die zich vanaf augustus willen inzetten voor de buur(t). Wilt u meer informatie of wilt u zich direct aanmelden? Ga naar www.desmd.nl of mail naar wsp@desmd.nl