Spring naar content

De SMD, het netwerk palliatieve zorg en KBO Zaanstreek-Noord organiseren samen de bijeenkomst “Praten over levenseinde”

“Dood gaan we allemaal…!” Alleen de weg ernaartoe en het moment waarop kunnen we tegenwoordig deels zelf bepalen. Maar dan moet je wel weten welke wegen er zijn en wat je daar aan (on)mogelijkheden tegenkomt. 
Het nadenken over en het onder woorden brengen van ideeën en wensen rond het levenseinde is een best lastig en soms zelfs emotioneel proces. Mede daarom is het goed om dat tijdig en op een rustig moment te doen vóórdat het door omstandigheden misschien te laat is. 

Vragen om over na te denken zijn bijvoorbeeld: 

  • Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruit gaat?  
  • Weten uw naasten wat u in die situatie wel of niet wilt?  
  • Wilt u bijvoorbeeld wel of niet gereanimeerd worden? 
  • Heeft u uw wensen in de laatste levensfase ooit besproken en op papier vastgelegd?  

Wat is er te kiezen in de laatste levensfase?  

  • Hoe kijkt u terug op uw leven? 
  • Wat zou u nog willen zeggen of doen? 
  • Wie mag voor u spreken als u dat zelf niet meer kunt? 

Hierover nadenken en praten met mensen in uw omgeving is belangrijk. Om goed in gesprek te kunnen gaan, heeft u goede informatie nodig. De Ouderenraad Zaanstreek Noord organiseert samen met het Netwerk Palliatieve Zorg een (gratis) informatiebijeenkomst. Gastspreker op de bijeenkomst is Leonie Vogels, psycholoog met veel ervaring en kennis over de laatste fase van het leven.  

U bent van harte welkom. We raden u aan om samen met bijvoorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen meer dan één en u kunt er in eigen kring makkelijker verder over praten. 

Donderdag 12 mei in buurtcentrum de Pelikaan   
Adres: Kervelstraat 185a, 1562 AJ Krommenie  
Tijd: inloop vanaf 13.45 uur. Aanvang bijeenkomst 14.00 – 16.00 uur 

Aanmelden 
Graag vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar j.bosma@zonh.nlmet de datum van de bijeenkomst, contactgegevens en namen van de personen die naar de bijeenkomst komen.