Spring naar content

Een nieuwe directeur-bestuurder voor de SMD

In 2022 start de SMD met een nieuwe directeur-bestuurder. We zijn blij jullie te kunnen laten weten dat Karin de Vries per 1 maart a.s. aantreedt als directeur-bestuurder van de SMD.

Karin de Vries – Per 1 maart 2022 de nieuwe Directeur Bestuurder van de SMD.

Karin werkt al sinds 2009 bij de SMD en heeft achtereenvolgens de functies van sociaal raadsvrouw, co√∂rdinator en manager vervuld. Sinds het vertrek van de voormalig directeur-bestuurder Pieter van den Born, die per oktober directeur-bestuurder is van de Stichting Jeugdteams te Zaanstad, heeft Karin de functie van waarnemend directeur-bestuurder al met een collega MT-lid vervuld. 

Binnen het sociaal en jeugddomein liggen er de komende jaren de nodige uitdagingen. Als de SMD zien we deze uitdagingen ook als kansen die we op willen pakken. Daarover gaan we graag met je, jullie in gesprek maar ook om nader kennis te maken. We hebben alle vertrouwen dat Karin de SMD en haar dienstverlening, blijvend goed op de kaart zal zetten en wensen haar heel veel succes.

Met vriendelijke groet,

Namens de RvT de SMD – Petra van Tiggelen voorzitter RvT