Spring naar content

Het verhaal van Esther: Werken aan veiligheid met Tijdelijke Huisverboden

In het domein van maatschappelijk werk en het helpen van mensen in nood wordt Tijdelijke Huisverboden steeds belangrijker. Esther werkt sinds 2019 bij de SMD, waar zij startte als Maatschappelijk Werker. Nu richt ze zich volledig op Tijdelijke Huisverboden. Hierbij helpt ze mensen die in gevaar zijn door bijvoorbeeld huiselijk geweld. In dit interview vertelt Esther over haar werk. Ze legt uit wat Tijdelijke Huisverboden inhoudt en hoe ze mensen helpt die in moeilijke situaties zitten. 

Wat doe je bij de SMD? 
‘Ik werk als Maatschappelijk Werker Tijdelijke Huisverboden bij de SMD. Een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester. De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het verbod geldt voor een periode van tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig. 

De persoon die achterblijft krijgt dan een toegewezen Maatschappelijk Werker. Als er kinderen bij betrokken zijn, zal ook jeugdbescherming worden ingeschakeld. Als Maatschappelijk Werker ga ik in gesprek met de achterblijver en bied ik ondersteuning. Samen bekijken we wat de achterblijver nodig heeft om te voorkomen dat dit soort situaties zich niet in de toekomst herhalen’.  

Wat is een tijdelijk huisverbod? 
‘Een tijdelijk huisverbod wordt eerst voor 10 dagen opgelegd. Gedurende deze periode worden concrete afspraken en regels vastgesteld. Het is belangrijk dat de persoon die achterblijft op de hoogte wordt gebracht van de situatie. Als er kinderen bij betrokken zijn, zal jeugdbescherming ook worden ingeschakeld. Binnen 10 dagen vindt er een gesprek plaats bij de reclassering, meestal in een veilige neutrale ruimte. Als het niet lukt om binnen die periode duidelijke afspraken te maken, kan het langer duren voordat diegene weer naar huis mag. De uit huis geplaatste mag alleen terugkeren als het veilig is voor beide partijen en er duidelijke veiligheid afspraken zijn gemaakt’.  

Wat vind je van je werk? 
‘Ik vind mijn werk echt leuk en belangrijk. Met tijdelijke huisverboden kan je snel grote verschillen maken voor mensen, wat mij het gevoel geeft dat er echt iets verandert. Elke situatie is anders, waardoor mijn werk flexibel en afwisselend is. Ik geloof echt dat tijdelijke huisverboden een krachtig middel is, omdat het grote impact heeft op de betrokkene en daadwerkelijk iets kan veranderen. 

‘Wat vind je het zwaarste aan je werk? 
‘Ik vind de situaties het zwaarste als er kinderen bij betrokken zijn. Kinderen zijn namelijk afhankelijk van hun thuissituatie en hun ouders. Wat ik dan wel mooi vind aan mijn werk is dat we wel echt verandering kunnen maken voor die kinderen, zodat het niet nog een keer gebeurt en ze uit die situatie komen’.  

Heb je tips voor mensen die interesse hebben in dit vakgebied of werk? 
‘Flexibiliteit is heel belangrijk, want geen week is hetzelfde. Ook is het belangrijk om professionele afstand te bewaren. Anders loop je het risico om te persoonlijk betrokken te raken, wat niet goed is voor jezelf. Het is echt een dankbare baan die heel belangrijk is voor anderen’.  

Kortom, het werk als Maatschappelijk Werker bij Tijdelijke Huisverboden is van onschatbare waarde. In slechts een korte tijd wordt een zeer moeilijke situatie aangepakt, waardoor mensen zich weer veilig en op hun gemak kunnen voelen in hun eigen huis.