Spring naar content

Mantelzorgcompliment Oostzaan

Vanaf 1 april kun je het mantelzorgcompliment weer aanvragen. De gemeente Oostzaan vindt waardering voor mantelzorgers erg belangrijk. Net als voorgaande jaren is het vanaf 1 april weer mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor jou als mantelzorger.

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering vanuit de gemeente voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in Oostzaan.  De aanvraag voor het mantelzorgcompliment doe je in Oostzaan, als degene voor wie je zorgt ook in Oostzaan woont. Het bedrag kunt je naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke onkosten, bloemen, een eigen verwendag of iets anders waar je blij van wordt. Het mantelzorgcompliment moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Je bent mantelzorger voor een inwoner in Oostzaan als je langdurig zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Met langdurige zorg bedoelen wij méér dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Mantelzorgers zijn belangrijk. Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Oostzaan en om familieleden, vrienden en kennissen met een beperking te laten participeren in de eigen buurt of woonomgeving. Het mantelzorgcompliment kun je vanaf 1 april tot 1 september 2022 aanvragen via het digitale aanvraagformulier hieronder.

De mantelzorg consulent van de SMD ontvangt de aanvragen en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan.

Toch vragen?

Bel van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur met de mantelzorgconsulent van de SMD op 075-2060011 of mail naar mantelzorg@desmd.nl  Lukt het invullen via de website niet, neem dan ook telefonisch contact met ons op. Dan nemen wij telefonisch de aanvraag met je door.

Aanvraag Mantelzorgcompliment Oostzaan

Vanaf 1 april tot 1 september 2022 kun je weer het mantelzorgcompliment aanvragen.
Vul hieronder de gegevens in van de mantelzorger. De Mantelzorger is degene die de zorg verleend.
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

Om het mantelzorg compliment te ontvangen vragen wij om een bankrekening van de mantelzorger. Deze gegevens worden na het delen met de gemeente gewist.
Vul hieronder de gegevens in van de zorgvrager.
Naam
Adres

Hoe lang ben je al mantelzorger?(Vereist)
Hoe veel uur per week ben je mantelzorger(Vereist)
Ik wil bij de SMD geregistreerd staan als mantelzorger(Vereist)
Wanneer je bij de SMD geregistreerd staat als mantelzorger, houden we je op de hoogte van mantelzorgbijenkomsten die je als mantelzorger kunt bezoeken en ontvang je van ons relevante informatie over mantelzorg
De Zorgvrager verklaart het Mantelzorgcompliment te willen schenken aan mij als mantelzorger. De zorgvrager kan EEN compliment uitdelen(Vereist)
Ik verklaar hierbij mijn gegevens te willen delen met de gemeente en dit formulier naar juistheid te hebben ingevuld.(Vereist)
Toestemming(Vereist)