Spring naar content

Mantelzorgcompliment Oostzaan

Vanaf 1 april kun je het mantelzorgcompliment weer aanvragen. De gemeente Oostzaan vindt waardering voor mantelzorgers erg belangrijk. Net als voorgaande jaren is het vanaf 1 april weer mogelijk om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor jou als mantelzorger.

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering vanuit de gemeente voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in Oostzaan.  De aanvraag voor het mantelzorgcompliment doe je in Oostzaan, als degene voor wie je zorgt ook in Oostzaan woont. Het bedrag kunt je naar eigen inzicht gebruiken, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke onkosten, bloemen, een eigen verwendag of iets anders waar je blij van wordt. Het mantelzorgcompliment moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

Je bent mantelzorger voor een inwoner in Oostzaan als je langdurig zorg verleent aan een naaste, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Met langdurige zorg bedoelen wij méér dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. Mantelzorgers zijn belangrijk. Voor het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners in Oostzaan en om familieleden, vrienden en kennissen met een beperking te laten participeren in de eigen buurt of woonomgeving. Het mantelzorgcompliment kun je vanaf 1 april tot 1 september 2022 aanvragen via het digitale aanvraagformulier hieronder.

De mantelzorg consulent van de SMD ontvangt de aanvragen en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag terecht is gedaan.

Toch vragen?

Bel van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur met de mantelzorgconsulent van de SMD op 075-2060011 of mail naar mantelzorg@desmd.nl  Lukt het invullen via de website niet, neem dan ook telefonisch contact met ons op. Dan nemen wij telefonisch de aanvraag met je door.

Update: Vanaf 1 september 2022 is het niet meer mogelijk om het compliment aan te vragen.