Spring naar content

Als je ouders gaan scheiden

Heel veel kinderen krijgen te horen dat hun ouders gaan scheiden. Dit kan een schok zijn, maar soms voel je het ook al aankomen. Bijvoorbeeld omdat je ouders veel ruzie maken. Ben je boos, verdrietig of voel je je schuldig? Of zit je met vragen als: wat gaat er nu met mij gebeuren en waarover mag ik mee beslissen? Dan hopen we dat deze informatie jou helpt.

Het is in ieder geval niet jouw schuld dat je ouders gaan scheiden. Soms werkt het gewoon niet meer tussen twee mensen en zijn ze gelukkiger zonder elkaar. Het is ook niet jouw taak om je ouders weer gelukkig te maken. Een scheiding is meestal verdrietig. Je kunt hierover praten met mensen die dit ook meemaken zoals je broertje of zusje of met vrienden waarvan de ouders ook gescheiden zijn. Je kunt natuurlijk ook praten met volwassenen, zoals je mentor, schoolmaatschappelijk werker en natuurlijk met je ouders zelf. Vraag je ouders of ze jou willen betrekken bij wat er gaat veranderen, bijvoorbeeld als het gaat over bij wie je het grootste deel van de tijd gaat wonen.

Hun ruzie is niet jouw ruzie – Hebben je ouders ruzie? Of praten ze vervelend over de ander tegen jou? Laat ze dan weten dat je niet betrokken wilt worden in hun ruzies. Dit kan moeilijk zijn, maar het helpt je ouders ook. Zij zullen hopelijk zien dat jij niet verantwoordelijk bent voor het oplossen van hun problemen. Vind je het lastig om hierover te praten? Schrijf het dan op in een brief of in een appje.

Waar ga ik wonen? – Wanneer je ouders gaan scheiden betekent dit meestal ook dat één van je ouders ergens anders gaat wonen. Ook voor jou kan het betekenen dat je ergens anders moet gaan wonen. Als je nog geen 18 bent, beslissen jouw ouders waar je gaat wonen of hoe vaak je je vader of moeder ziet. Maar jouw mening telt wel mee. Het is belangrijk dat jij aan kunt geven wat jij belangrijk vindt. Jouw ouders maken een ouderschapsplan. Hierin schrijven ze op wat de afspraken zijn over jouw opvoeding en zorg en het is goed dat ze in dit plan ook opnemen wat jij belangrijk vindt. Als de scheiding via de rechter gaat dan vraagt de rechter kinderen vanaf 12 jaar naar hun mening en weegt die mening mee in de uiteindelijke beslissing.

Als je 18 wordt, ben je meerderjarig en mag je wel zelf bepalen waar je gaat wonen en wanneer je je ouders ziet. De afspraken die voor je achttiende gemaakt zijn, gelden dan niet meer. Wel moeten je ouders je nog financieel ondersteunen tot je 21 bent.

Wil je meer weten over scheiden? Kijk dan ook eens op:

Of neem contact op met de SMD of direct met een schoolmaatschappelijk werker bij jou op school.