Spring naar content

Digitaal sociaal werk

Het aantal mensen met dementie neemt toe. De zorg voor iemand met dementie is zwaar, zowel voor mantelzorgers als voor zorgprofessionals. Voor het creëren van begrip en inlevingsvermogen over het hebben van dementie heeft de SMD een grote stap gemaakt op het gebied van technologie. De SMD biedt een simulatietraining voor haar medewerkers, samenwerkingspartners (in de dementie vriendelijke wijken) en mantelzorgers. Tijdens deze training ervaren de deelnemers het hebben van dementie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de VR-Dementiebril.

Ervaringen

Mantelzorgers geven na deelname aan de simulatie aan dat zij daadwerkelijk ervaren hebben hoe het is om dement te zijn. De rol van de mantelzorger is ook heel goed zichtbaar. Ria is mantelzorger en vertelt: “Ik vond de VR-dementie beleving heel interessant en best confronterend. Met elkaar in het nagesprek ervaringen uitwisselen was heel fijn.”

Professionals hebben dankzij deze ervaring meer inzicht in de situatie van de dementerende. Ze hebben meer begrip en begrijpen de gevoelens van onmacht en frustratie van de dementerende, bijvoorbeeld in onverwachte situaties of voorwerpen die zij kwijt zijn. De professional is zich nu extra bewust van wat je wel en niet zegt, zeker in het bijzijn van de persoon met dementie.

Klantportaal ‘Jouw SMD’

Iedereen heeft recht op inzage in het eigen dossier. In ons klantvolgsysteem is er nu de mogelijkheid dat inwoners toegang krijgen tot het eigen klantdossier. Zo kan de inwoner op ieder gewenst moment teruglezen welke stappen er tijdens de ondersteuning zijn gedaan en wat de vervolgafspraken zijn. Inzage tijdens het ondersteuningstraject heeft als voordeel dat er duidelijkheid is over wat er in het dossier geschreven is. Zo wordt het dossier meer een onderdeel van het ondersteuningsplan en minder een rapportage over de contactmomenten van de professional.