Spring naar content

Ik word 18, wat nu?

Als je 18 jaar wordt ben je officieel volwassen. Je bent dan meerderjarig en er verandert het een en ander. Zo moet je zelf een aantal zaken gaan regelen, zoals bijvoorbeeld je zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en DigiD. Zorg ervoor dat je deze dingen op tijd regelt. Als jij financieel nog niet op eigen benen kunt staan, zijn jouw ouders verantwoordelijk tot je 21 jaar wordt.

Word je 18 jaar en wil je weten wat je allemaal moet regelen? Via de onderstaande link kan je op de website van het Nibud heel veel tips lezen.

Studiefinanciering

Ga je na de middelbare school een opleiding volgen of studeren? Dan heb je mogelijk recht op studiefinanciering. Dit is een vergoeding van de overheid voor kosten die je maakt tijdens je opleiding of studie. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een basisbeurs (alleen voor mbo), aanvullende beurs, lening en een OV-kaart. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt, maar bekijk wel goed wat en hoeveel je aanvraagt. Het gaat namelijk om een lening en als je je diploma niet haalt moet je het terugbetalen, ook de kosten van je OV-kaart.

Uitwonend of thuiswonend? – Doe je een mbo-opleiding? Dan ontvang je een basisbeurs die afhankelijk is van je woonsituatie: als je niet thuis woont, is de beurs hoger dan wanneer je wel thuis woont. De basisbeurs kan een gift zijn of worden. Bekijk op de website van DUO wat hiervoor precies de regels zijn. Wil je meer informatie en weten waar jij recht op hebt?

Als je (nog) niet kunt werken

Ga je geen opleiding volgt en je kunt ook niet werken, dan kun je misschien een uitkering krijgen. Een uitkering krijg je niet zomaar. Eerst wordt er onderzocht of je wel recht hebt op een uitkering. Er zijn wel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo moet je soms eerst een aantal weken zoeken naar werk of een opleiding. De gemeente beslist uiteindelijk of je in aanmerking komt voor een uitkering.

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden aparte, lagere bijstandsnormen, de zogenaamde ‘jongerennormen’. De hoogte van de bijstand voor jongeren tot 21 jaar is afgestemd op de ouderlijke onderhoudsplicht. Dit betekent dat je ouders jouw uitkering moeten aanvullen. De gemeente kan jouw uitkering aanvullen als:

  • Jouw ouders onvoldoende middelen hebben om jouw uitkering aan te vullen;
  • Jouw ouders niet meer leven;
  • Je een verstoorde relatie hebt met jouw ouders.

De gemeente kan deze bijzondere bijstand op jouw ouders verhalen (terugvragen bij je ouders).

De Participatiewet – Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Er worden steeds meer werkplekken gecreëerd voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en onder de Participatiewet vallen. Voor het aanvragen van een uitkering van de Participatiewet ga je naar de gemeente of bijvoorbeeld het (sociaal) wijkteam. Je kan de uitkering ook aanvragen wie www.werk.nl.

Wajong – Heb je voor je 18e of tijdens jouw studie een ziekte of handicap gekregen en kun je daardoor niet werken? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering.  

Je komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als één van deze situaties op jou van toepassing is:

  • Je hebt op de dag dat je 18 jaar wordt een ziekte of handicap;
  • Je kreeg na jouw 18e en voor de dag dat je 30 jaar werd een ziekte of handicap. In het jaar voordat je jouw ziekte of handicap kreeg, volgde je minimaal 6 maanden een opleiding.
  • Er wordt ingeschat dat je nu en in de toekomst niet kan werken.

Hulp nodig of vragen?

Wil je hulp bij het zoeken naar werk? In Zaanstad kun je bijvoorbeeld naar het Jongerenloket. Heb je vragen of kom je uit een andere regio, neem dan contact op met de SMD of ga naar een (sociaal) wijkteam bij jou in de buurt.