Spring naar content

Jongerenwerk in Zaanstad zet alle middelen in om jongeren te bereiken.

Het jongerenwerk van de SMD is er voor kwetsbare jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Onze jongerenwerkers ondersteunen jongeren naar een goede plek in de maatschappij en tegelijkertijd richten we ons op preventie om zo te voorkomen dat jongeren kwetsbaar worden. Onze jongerenwerkers zijn actief op straat aanwezig rondom plekken waar jongeren samenkomen. Maar zijn ook online heel actief.

Robin Bruinenberg is jongerenwerker in Zaanstad: “Wij jongerenwerkers werken door onze doelgroep zowel online als offline. Daarom vinden wij het ook heel belangrijk dat wij op beide platformen zichtbaar en herkenbaar zijn voor de jongeren,” geeft zij aan. “Online werken vervangt het offline niet. Het is iets waar wij continu op de hoogte van moeten blijven en wat eigenlijk bovenop ons reguliere werk komt. Maar anno 2022 is dagelijks online actief zijn wel een must onder het jongerenwerk. Daar zijn de jongeren!”

De jeugd wil je even een whatsappje of DM sturen

Robin Bruinenberg

Vroegtijdig oppikken van signalen

Het is voor veel jongeren makkelijker om een jongerenwerker een (whats)appje of een dm (direct message) te sturen, dan jongerenwerkers op straat aan te spreken. Andersom is het voor onze jongerenwerkers gemakkelijker om via social media een grotere doelgroep te bereiken. Daarnaast helpt het online zijn bij het doorgronden van de belevingswereld van jongeren. “Online valt bijzonder goed waar te nemen wat jongeren belangrijk vinden, waar zij zich mee bezighouden, welke hulpvragen zij hebben en welke kansen en mogelijkheden er zijn om hen te bereiken,” geeft Robin aan. In de derde plaats blijkt het online jongerenwerk ontzettend waardevol met het oog op het vroegtijdig oppikken van zorgwekkende signalen. Tot slot verstevigt het feit dat wij ook online actief zijn de integrale samenwerking met partners. “Doordat wij online zo aanwezig zijn, laten we zien wat we doen en hoe wij dat aanpakken aan partners, maar ook aan inwoners, jongeren en andere ketenpartners waar wij mee samenwerken. Online jongerenwerkers (en andere professionals die online zijn) geven de integrale aanpak een gezicht.”

Jongerenhub

De komst van corona heeft ook een grote rol gespeeld in het gebruik van het online werken binnen het jongerenwerk: “Wij merken dat de online platformen onder de jongeren erg gegroeid zijn omdat ze buiten veel minder konden en zich dus thuis moesten vermaken. Wij pikken ook veel sneller signalen op die online spelen. Als er online onrust speelt onder de jongeren, merken wij dat offline ook. Bijvoorbeeld als er spanningen tussen twee groepen of jongeren zijn, zien wij dat terug in de jongerenhub of op straat. Door deze vroegtijdige signalering kunnen wij hier sneller op in spelen. Zo ook bijvoorbeeld in de periode dat er door jongeren veel steekincidenten op straat plaatsvonden. Naar aanleiding hiervan hebben wij een #noshank campagne op Social Media gestart om de jongeren bewuster te maken van het messengebruik.”

Jongerenwerkers uit Zaanstad online volgen?

https://www.instagram.com/swtz_jongerenwerk/