Spring naar content

Werk en mantelzorg combineren

Als je werkt en je bent mantelzorger dan kan dit zwaar zijn. Wordt het steeds lastiger om je tijd en energie te verdelen tussen werk, privé en mantelzorgtaken? Lees hier over de verschillende tips en regelingen voor werkende mantelzorgers.

Als je geen goede balans hebt tussen je werk, privéleven en je mantelzorgtaken dan kan dit nadelig zijn voor je gezondheid en je werksituatie. Bespreek het dan met je leidinggevende en wees open naar collega’s. Zo krijg je meer begrip voor je situatie. Met je leidinggevende kun je ook bespreken wat je nodig hebt om de balans weer te vinden tussen mantelzorg, privé en werk. Soms is er meer mogelijk dan je denkt.

Valkuilen en tips

Van de werkende mantelzorgers, ervaart 45 procent een hoge drempel om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg. Lees hier de valkuilen en tips voor werkende mantelzorgers.

Valkuil 1: ‘Ik houd werk en privé liever gescheiden’

Dit is heel begrijpelijk. Maar wat als jouw privésituatie invloed heeft op jouw werk? Als leidinggevenden en collega’s weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibiliteit.

TIP: Wacht niet tot de combinatie werk en zorg je teveel wordt. Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek samen met je leidinggevende en collega’s naar oplossingen.

Valkuil 2: ‘Mijn collega’s staan al onder druk, ik wil hen niet nog meer belasten’

Als team doe je het werk samen en ben je er voor elkaar. Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 39% van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen overnemen versus 92% van de collega’s die zegt dit wel te kunnen en te willen. Probeer dus niet teveel in te vullen voor anderen, maar ga het gesprek aan.

TIP: Maak het bespreekbaar. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Valkuil 3: ‘Ik kan zowel mijn werk als mijn zorgtaken het beste zelf doen’

Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activiteiten zoals werk, gezinsleven, sociale contacten, hobby’s etc. Voor je het weet zijn de dagen gevuld en blijft er weinig tot geen tijd over voor jezelf. Daarbij komt dat ‘nee zeggen’ en ‘grenzen bepalen’ niet altijd makkelijk is. Toch zijn dit belangrijke voorwaarden om de zorgtaken vol te kunnen houden.

TIP: Kijk of je de zorgtaken met iemand kan delen, bijvoorbeeld in je netwerk. Doe de dingen die jij leuk vindt en waar jij energie van krijgt. Als je goed voor jezelf zorgt kun je ook beter voor een ander zorgen.

Valkuil 4: ‘Ik maak het wel bespreekbaar als ik het echt niet meer aankan’

Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. Als je wacht tot je zwaar- of zelfs overbelast bent, duurt het vaak een hele tijd voor je je weer fit voelt. Of je bent te laat. De stap van overbelast naar een burn-out is klein. Ook je collega’s en leidinggevende zien je liever fit op de werkvloer, dan ziek thuis.

TIP: Maak zorgtaken op tijd bespreekbaar. Trek aan de bel als je merkt dat het je teveel wordt.

Valkuil 5: ‘Als ze weten dat ik mantelzorger ben, heeft dat negatieve gevolgen’

Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzekerheid. Maar werkgevers en leidinggevenden waarderen werknemers die openheid en verantwoordelijkheid tonen en belonen loyaliteit. Mantelzorgtaken geven je ook ervaring en expertise die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor de toekomst.

TIP: Kom zelf met ideeën en toon je betrokkenheid en inzet voor een goede oplossing voor beide partijen.

Wettelijke regelingen

Bekijk hieronder de video van mantelzorgNL over de wettelijke regelingen die er voor mantelzorgers zijn.