Spring naar content

Mijn kind is somber of depressief

In de puberteit verandert de hormoonhuishouding van kinderen en krijgen ze soms last van wisselende stemmingen, onzekerheid en ontevredenheid. Dit is normaal in de puberteit. Als een kind depressief is heeft het ernstiger emotionele problemen. Het is dan belangrijk om gespecialiseerde hulp in te schakelen.

Hoe weet ik of mijn kind depressief is?

Is je kind somber en voelt het zich wanhopig? Is het thuis en op school afwezig en ongeïnteresseerd? Dan kan het last hebben van een depressie. De negatieve gevoelens die hij of zij heeft kunnen versterkt worden door eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen, concentratieproblemen en faalangst. De oorzaak van een depressie kan bijvoorbeeld liggen in traumatische gebeurtenissen (overlijden en pesten), persoonlijkheidsfactoren en biologische factoren (zoals familieleden met psychische problemen).

Negatief zelfbeeld

Depressieve kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze kunnen zich waardeloos voelen en een mislukkeling, of ontevreden zijn met hun eigen lichaam en onzeker over seksualiteit en relaties. Daarnaast kunnen ze pessimistisch zijn, weinig vertrouwen hebben in de toekomst en zelfs veel bezig zijn met de dood.

Voelt je kind zich depressief en helpt het niet als je met hem of haar praat? Wacht dan niet en schakel hulp in. De huisarts kan je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. Je kunt ook contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker, of met een algemeen maatschappelijk werker of (sociaal) wijkteam.