Spring naar content

Mijn kind wordt gepest

Pesten is nooit leuk. Het doet pijn, maar kan ook vervelende gevolgen hebben. Als kinderen herhaaldelijk en op verschillende manieren worden gepest, kunnen ze sociale en emotionele problemen krijgen. Als ouder moet je daarom alert zijn op pesten en proberen snel in te grijpen als je merkt dat jouw kind gepest wordt.

Waarom wordt een kind gepest?

Iedere kind is anders en iedere pestsituatie is anders. Kinderen die gepest worden zijn vaak onzeker en hebben soms een negatief zelfbeeld. Ze zijn vaak angstiger, onzekerder, gevoeliger en stiller. Hierdoor trekken ze zich terug of reageren ze soms wat aanvallend op anderen. Sommige kinderen kunnen minder makkelijk met andere kinderen omgaan en zijn minder weerbaar. Daarom worden ze makkelijker slachtoffer van pesters. Pesters zijn vaak minder goed in het inleven in een ander. Of ze hebben zelf problemen waardoor ze iemand zoeken om zich op af te reageren. Meelopers kunnen dit pestgedrag versterken.

Hoe merk ik dat mijn kind gepest wordt?

Niet alle kinderen vertellen thuis dat ze gepest worden. Soms schamen ze zich ervoor. Als ouder kun je op de volgende signalen letten:

Je kind:

  • Wil opeens niet meer naar school;
  • Beantwoord je vragen over school niet;
  • Heeft minder zelfvertrouwen dan eerst;
  • Lijkt afwezig, teruggetrokken of tobberig en gedraagt zich anders;
  • Slaapt slecht of wordt ’s nachts vaak angstig wakker, bijvoorbeeld door vervelende dromen;
  • Gaat soms weer bedplassen;
  • Heeft pijntjes en voelt zich niet lekker, terwijl het niet ziek is;
  • Komt regelmatig thuis met kapotte kleren of spullen en kan niet goed uitleggen waardoor dat komt;
  • Wil niet door een bepaalde straat of buurt lopen of fietsen.
  • Heeft blauwe plekken of schrammen waarvoor geen verklaring is.

Wat kan ik doen als mijn kind gepest wordt?

Blijf vooral rustig en probeer met je kind te praten over wat er aan de hand is. Vraag wat er gebeurd is en maak je duidelijk dat je gaat helpen om het op te lossen. Praat met een betrokken leerkracht als het pesten op school plaatsvindt of met de vertrouwenspersoon van de school. De school of bijvoorbeeld sportvereniging is ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kan de pester aanspreken op zijn of haar gedrag. Bij cyberpesten kan je contact opnemen met bijvoorbeeld de beheerder van de website. Maar kijk ook eens voor onze informatie en tips over cyberpesten op onze website.

Het is belangrijk dat je je kind het vertrouwen geeft en dat thuis een veilige omgeving is. Werk ook aan het zelfvertrouwen van je kind door bijvoorbeeld regelmatig complimenten te geven. Een kind met zelfvertrouwen staat wat steviger in de schoenen en kan zich beter verweren tegen pesters.

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact op met een schoolmaatschappelijk werker van de SMD, dit kan via de school.