Spring naar content

Positieve Gezondheid

Bij Positieve Gezondheid staat niet de ziekte of een beperking centraal, maar draait het om de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van mensen om een zo betekenisvol leven te kunnen leiden.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid gaat over je krachtig voelen, op een manier die bij jou past. Bij Positieve Gezondheid kijken we naar de vaardigheden die iemand heeft ontwikkeld om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Om de gezondheid in kaart te brengen kijken we naar deze 6 dimensies:

  • Lichaamsfuncties – Voel je je gezond en fit?
  • Mentaal welbevinden – Voel je je vrolijk of juist niet?
  • Zingeving – Heb je vertrouwen in je toekomst en vind je dat je een zinvol leven hebt?
  • Kwaliteit van leven – Zit je lekker in je vel en voel je je veilig?
  • Meedoen – Heb je veel sociale contacten en kun je goed meedoen aan het maatschappelijk leven?
  • Dagelijks functioneren – Kun je goed voor jezelf zorgen, heb je werk, kennis van je gezondheid en durf je anderen om hulp te vragen als dat nodig is?

Deze dimensies zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Niet alleen lichamelijke gezondheid blijkt belangrijk, maar ook bijvoorbeeld zingeving, meedoen en kwaliteit van leven scoorden hoog in het onderzoek.

Het spinnenweb van Positieve Gezondheid

Deze zes dimensies zijn verwerkt in een zogenaamd spinnenwebdiagram waarmee mensen zelf hun eigen gezondheid in kaart kunnen brengen. Het spinnenweb is bedoeld als leidraad voor een gesprek, bijvoorbeeld tussen een arts en patiënt over diens gezondheid. Maar het kan ook gebruikt worden tijdens een gesprek met een medewerker van de SMD en jou. Belangrijk is dat het draait om wat jij belangrijk vindt en waar jij aan wil werken. Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou jij willen veranderen? Vervolgens kijken we samen hoe jij meer grip kan krijgen op de dingen die voor jou belangrijk zijn en wie jou daar het beste bij kan helpen.

Na het invullen van het spinnenweb kun je voor jezelf al een paar vragen beantwoorden. Of als je dat liever doet, samen met een van onze medewerkers, die gewend zijn met Positieve Gezondheid te werken:

  • Wat is belangrijk voor jou? Waar word je blij van en waar krijg je energie van?
  • Is er iets dat je zou willen veranderen? Zo ja, wat? Formuleer een persoonlijke veranderwens.
  • Wat is de eerste, kleine stap waar je morgen mee kunt beginnen? Iets wat je iedere dag kunt doen om dichter bij jouw veranderwens te komen.
  • Wat of wie heb je nodig om dit te doen?

Bekijk hier een video