Spring naar content

Mijn partner en ik hebben vaak ruzie.

Iedereen heeft wel eens ruzie. Hebben jullie heel vaak ruzie en loopt het regelmatig uit de hand? Is er soms zelfs sprake van fysiek geweld? Dan is het goed te kijken naar de dieperliggende oorzaak en de reden waarom het steeds op ruzie uitloopt. Belangrijk is dat je er met elkaar over praat. Misschien is het een misverstand, verschil je van mening of zijn er spanningen op het werk of op school. Misschien zitten jullie vast in een negatief patroon.  Diverse oorzaken kunnen ervoor zorgen dat je niet lekker in je vel zit en snel ruzie krijgt.

Tip: stel een plan op waarbij jullie je beiden veilig voelen

Het is belangrijk dat je samen bespreekt waarom er steeds ruzie ontstaat. Dit kun je het beste doen op een moment dat er geen ruzie is. Je kunt tijdens dit gesprek oplossingen bedenken om de ruzie te voorkomen of beperken. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat één van jullie de ruimte verlaat zodra de ruzie begint. Of dat je heel duidelijk je grens aangeeft en de ander deze respecteert.

Deze afspraken schrijf je op in een plan. Je beschrijft dit plan vanuit je eigen gevoel en emoties. Bijvoorbeeld: “Ik voel me boos wanneer jij het geld dat je hebt verdiend uitgeeft aan drank, want ik moet eten en kleren kopen voor de kinderen.”

Soms zitten partners vast in een negatief patroon en houden ze dit samen in stand. Dit heeft er vaak mee te maken dat een reactie iets heel anders teweegbrengt dan de bedoeling was. Een partner die verwijten maakt krijgt vaak als reactie een verdediging of tegenaanval. En dat terwijl verwijtende partner zo graag gehoord en begrepen wilde worden. 

Deze patronen kun je doorbreken door met wat meer afstand te kijken naar hoe je op elkaar reageert. Probeer ook eens kritisch te kijken naar jouw eigen reacties op wat jouw partner doet en hoe je deze misschien kunt veranderen.  

Willen jullie een patroon graag doorbreken maar komen jullie er niet uit? Neem dan contact op met de SMD.