Spring naar content

Mantelzorgtaken gaan soms 24 uur per dag door. Om dit vol te kunnen houden is het belangrijk om af en toe vrijaf te hebben. Respijtzorg is dan een goede oplossing. Met respijtzorg draag je de mantelzorg tijdelijk over voor een kort moment of voor een vast moment in de week of voor een langere tijd. Zo vind je als mantelzorger weer de balans tussen het eigen leven en de zorg voor de naaste.

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg voor jouw naaste. Zodat jij als mantelzorger ook tijd hebt voor andere belangrijke dingen zoals gezin, familie, vrienden, werk, studie en ontspanning. Even een moment om op adem te komen voor jou als mantelzorger.  Respijtzorg wordt ook wel vervangende mantelzorg genoemd. Doel van respijtzorg is dat je als mantelzorger de balans weet te vinden in je eigen leven en de zorg voor je naaste langer vol kan houden. 

Vormen van respijtzorg:

  • Lichte respijtzorg: Een activiteit voor degene die zorg nodig heeft, waarbij de mantelzorger de keuze heeft om wel of niet mee te gaan. Bijvoorbeeld groepswandelen, wennen op de dagopvang of samen op vakantie.
  • Aanwezigheid: Er blijft iemand bij de zorgvrager thuis zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen. Bijvoorbeeld een vrijwilliger of een professional die thuis tijdelijk de zorg overneemt.
  • Dagopvang: Eén of meerdere dagen per week kan degene die zorg nodig heeft naar een locatie waar hij of zij een passende activiteit doet. Denk aan een buurthuis, wijkcentrum of zorgboerderij.
  • Logeeropvang: Degene die zorg nodig heeft logeert één of meerdere nachten bijvoorbeeld in een logeerhuis, zorghotel of gastgezin.

Waarom respijtzorg?

Als mantelzorger zorg je soms 24 uur per dag en jarenlang voor je naaste. Dat kan best zwaar zijn. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om af en toe vrijaf te nemen van deze zorg. Tijd voor jezelf is belangrijk. Even de batterij opladen om daarna weer goed voor de ander te kunnen zorgen. Het overdragen van de zorg kan best lastig zijn omdat je je misschien schuldig voelt. Toch is het belangrijk. Zo kun je voorkomen dat je je overbelast voelt.  

Wie betaalt voor respijtzorg?

Respijtzorg is zonder kosten wanneer er een vrijwilliger wordt ingezet. In de andere gevallen zijn er wel kosten aan verbonden. Wie deze kosten vergoed, is afhankelijk van je situatie. Elke situatie vraagt om maatwerk. 

Er zijn vergoedingen vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijk Ondersteuning), Wlz (Wet langdurende zorg) of zorgverzekering. Bij kinderen vanuit de Jeugdwet. Omdat elke situatie uniek is denken wij graag met je mee. Wil je het liefst dat de zorg voor je wordt geregeld? En zelf geen administratie bijhouden? Dan kan je kiezen voor zorg in natura (ZIN). Wil je liever zelf zorg inhuren dan is er ook een mogelijkheid om geld te ontvangen in de vorm van een PGB (Persoons Gebonden Budget). Of je hier voor in aanmerking komt beoordeeld de gemeente of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Neem contact op met de SMD voor de mogelijkheden.  

Hulp nodig bij het aanvragen van respijtzorg?

De SMD helpt je graag met het regelen van respijtzorg. Iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk. Per direct hulp nodig? Als je als mantelzorger zelf ziek wordt of als je er als mantelzorger even helemaal door heen zit is het belangrijk om snel in actie te komen. Vraag je omgeving om hulp of vraag je huisarts om mee te denken. Verschillende zorginstellingen en verpleeghuizen hebben mogelijkheid tot het bieden van crisisopvang.

Een keer per week gaat mijn vader naar de dagopvang. Mijn vader heeft het hier erg gezellig en ik kan me hierdoor meer richten op mijn werk en eigen gezin.

Petra uit Waterland