Spring naar content

Digitale hulpverlening bij jongeren

Het Schoolmaatschappelijk werk van de SMD heeft tijdens de Corona pandemie diverse uitdagingen gehad. Om op afstand contact te houden met de school en de leerlingen was een creatieve aanpak de oplossing.

Creatief omgaan met communicatiemiddelen om onze zorg te versterken

Corona bracht verschillende uitdagingen met zich mee. Docenten/leerkrachten moesten op afstand lesgeven voor zover dat kon en haalbaar was. Maar ook de schoolmaatschappelijk werkers van de SMD moesten op afstand in contact blijven met de leerlingen in zorg. Dat vroeg om een creatieve aanpak.

Gesprekken voeren is vaak geen probleem. Daar heeft het schoolmaatschappelijk werk goede middelen voor zoals MS Teams, Google meet of video whatsapp. Maar wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft bij thema’s als omgaan met boosheid, faalangst, concentratieproblemen of angst, dan is videobellen niet altijd voldoende. Schoolmaatschappelijk werk zet daarom ook informatieve relevante filmpjes in en maakt gebruik van oefeningen die je online kan doen. Dit is dan direct ook toepasbaar als voorbereiding op een volgend gesprek. Hiermee kan het schoolmaatschappelijk werk ondanks de afstand, toch een kwalitatief goede ondersteuning bieden aan leerlingen.

Nu de scholen weer open zijn, heeft het schoolmaatschappelijk werk deze werkwijze vast weten te houden. De online middelen worden nog steeds ter voorbereiding op een volgend gesprek gebruikt, waardoor leerlingen doelgericht bezig zijn en optimaal gebruik maken van de ondersteuning.

Inmiddels is de website van de SMD erop gericht om het werken op deze manier te ondersteunen. Ouders kunnen opvoedtips van de site halen of informatie over faalangst opvragen. Dat is een waardevolle aanvulling op onze dienstverlening.

De SMD streeft ernaar om Blended werken zoveel als mogelijk in te zetten. In 2021 zetten we in 30% van de ondersteuning online (Blended) middelen in.  Het persoonlijk contact blijft belangrijk in onze ondersteuning, zeker waar het kwetsbare leerlingen betreft. Maar met de blended mogelijkheden geven we leerlingen het gevoel dat we hun taal spreken en beschikbaar zijn, ook wanneer we niet fysiek in de school aanwezig zijn.

Meer weten over schoolmaatschappelijk werk bij de SMD?