Spring naar content

Seniorenwoningen

Op deze pagina geven wij een uitleg over wat wordt verstaan onder seniorenwoningen, aanleunwoningen en zorgwoningen. Globaal geven we de criteria aan, maar dit kan per gemeente verschillen. Vraag dus altijd in je eigen gemeente na welke regels er precies gelden.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning in de nabijheid van of aanleunend aan een zorginstelling en/of wijksteunpunt. Om voor een aanleunwoning in aanmerking te komen moet je urgentie aanvragen bij de gemeente of het sociaal wijkteam.

Criteria

  • Er is sprake van een dreigend sociaal isolement en/of eenzaamheid en/of behoefte aan beschermd wonen;
  • Er is behoefte aan alarmering, voorzieningen en diensten vanuit een instelling;
  • Inwoner kan de regie voeren over het eigen leven;
  • Voorliggende voorzieningen (nultredewoning, seniorenwoningen) voldoen niet.


Toewijzing aanleunwoningen
Bij een indicatie aanleunwoning moet je zelf het aanbod van woningen in de gaten houden en
reageren via WoningNet op de aanleunwoningen. De aanleunwoningen worden met voorrang gelabeld voor
deze kandidaten.
Indien er meerdere kandidaten met een indicatie zijn voor dezelfde aanleunwoning, dan gaat kandidaat met de hoogste urgentie voor. Urgentie Acuut is de hoogste urgentie. Als er meerdere kandidaten zijn met dezelfde
urgentie, dan telt de datum van toekenning van de indicatie, daarna wordt gekeken naar leeftijd en daarna naar de inschrijfduur.

Geldigheidsduur en weigeren van aanleunwoningen
Inwoners reageren zelf op aanleunwoningen, dus zullen niet vaak weigeren. Als een inwoner op een woning
reageert, de woning toegewezen krijgt en dan toch weigert, mag dit onbeperkt.
De indicatie is 52 weken geldig. Er is een mogelijkheid de indicatie éénmalig te verlengen met 52 weken.

Zorgwoning

Een zorgwoning is een woning die geschikt is voor een persoon die intensieve zorg nodig heeft. Hiervoor is een indicatie nodig.


Kenmerken van een zorgwoning
– is een traploze woning;
– is gelegen in de directe nabijheid van een dienstencentrum met voorzieningen;
– is gelegen in de nabijheid van een zorginstelling;
– heeft alarmopvolging in het complex;
– is een woning waar welzijnscontrole tot de mogelijkheden behoort;
– is een woning waar rolstoel- en tilliftgebruik mogelijk is;
– is een woning waar directe levering van (onplanbare) zorg mogelijk is.

Criteria

  • er is sprake van een behoefte aan onplanbare zorg en/of er is sprake van een zorgbehoefte van tenminste 2 uur per week (exclusief hulp bij het huishouden).
  • er is een zorgbehoefte voor een periode minimaal 1 jaar is (of wordt ingeschat);
  • je bent in staat dagdelen alleen te zijn, de regie te voeren, te alarmeren en eigen wensen aan te geven;
  • de eventuele zorgbehoefte is nog hanteerbaar in de huiselijke setting.


Toewijzing zorgwoningen
Bij een indicatie zorgwoning word je door de woningcorporaties bemiddeld naar een zorgwoning. Indien er meerdere kandidaten met een indicatie zijn voor dezelfde aanleunwoning, dan gaat de kandidaat met de hoogste urgentie voor. Urgentie Acuut is de hoogste urgentie. Als er meerdere kandidaten zijn met dezelfde urgentie, dan telt de datum van toekenning van de indicatie, daarna wordt gekeken naar leeftijd en daarna naar de inschrijfduur.

Seniorenwoning

Een seniorenwoning is in principe bestemd voor mensen vanaf 55 jaar. Soms worden deze woningen aangeboden aan mensen vanaf 50 jaar.  

Seniorenwoningen liggen meestal op de begane grond of eerste verdieping, of zijn bereikbaar met een lift. Huishoudens met kinderen worden meestal uitgesloten voor een seniorenwoning. 

Vragen?

Heb je vragen over bovenstaande woningtypen, wil je in aanmerking komen voor een van de typen woningen en kom je er niet uit? Neem contact op met het sociaal wijkteam, een WMO-loket of Onafhankelijk Cliëntondersteuner bij u in de buurt. In een aantal gemeenten werken ook Onafhankelijk Cliëntondersteuners van de SMD. Ga hiervoor naar onze contactpagina.