Spring naar content

SMW – opstart na lockdown – post corona

Na een periode met coronamaatregelen vinden in januari de eerste versoepelingen plaats. Dit ondanks het hoge aantal coronabesmettingen waardoor veel mensen, ook onze professionals en leerlingen, thuis zijn. Gaandeweg zijn we beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en de opgebouwde immuniteit en gaat het land van het slot.
Het basis- en voortgezet onderwijs gaan weer open. Het uitgaansleven heeft weer de normale sluitingstijden. De anderhalve meter afstand houden en het coronatoegangsbewijs vervallen. Alleen in het openbaar vervoer geldt nog een mondkapjesplicht.

Landelijk zijn de zorgen om leerachterstanden groot geweest. De focus van het onderwijs is gelegd op de cognitieve basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Hierdoor zijn de leerachterstanden minder groot dan verwacht. Wel zijn er gevolgen voor de sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. De maatregelen zijn per leeftijdsgroep verschillend geweest, daardoor zijn de gevolgen voor oudere leerlingen en studenten groter dan voor jonge leerlingen.

Oudere leerlingen hebben veel langer onderwijs op afstand gevolgd. Stages in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn deels vervallen. De beroepspraktijkvorming in het mbo kon niet plaatsvinden of moest anders worden ingevuld. Hierdoor zijn er wel zorgen over achterstanden op belangrijke vaardigheden, die nodig zijn in de nabije toekomst. De zorgen zijn vooral groot voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsbehoefte of complexe thuissituatie.

Het is voor de SMD een uitdaging geweest om met de krappe arbeidsmarkt alle scholen te voorzien van de gevraagde inzet voor Schoolmaatschappelijk Werk. De gemeente Purmerend en daarmee de Beemster heeft het besluit genomen het Schoolmaatschappelijk Werk uit te laten voeren door een welzijnsorganisatie binnen de gemeente. De schoolmaatschappelijk werkers in deze gemeente zijn overgegaan naar Clup Welzijn. Deze verschuiving van werk is ingrijpend voor de betrokken professionals het team schoolmaatschappelijk werk.

Ondanks de gevolgen van corona, het wegvallen van werk en de krapte op de arbeidsmarkt heeft het schoolmaatschappelijk werk er alles aan gedaan om geen leerling of student uit het oog te verliezen. Onze professionals hebben zich flexibel opgesteld en hard gewerkt de leerlingen te blijven ondersteunen. De SMD is trots op haar professionals en wat onder deze moeilijke omstandigheden is bereikt.