Spring naar content

Vinden, binden en boeien

Medewerkers vinden, binden en boeien

Binnen de branche sociaal werk is er sprake van een personeelstekort op de arbeidsmarkt. De doorstroom van medewerkers is de laatste jaren ook bij de SMD toegenomen. Het vinden en behouden van goede professionals is hierdoor een uitdaging. Om scherp te krijgen wat medewerkers aan de organisatie bindt is er onder onze medewerkers een enquête uitgezet. Hieruit is gebleken dat er winst te behalen is door meer aandacht te schenken aan de werving- en selectieprocedure, het stagebeleid en interne scholing.

Verbeterde werving en selectieprocedure

De procedure voor werving en selectie voor stagiaires en professionals is opgefrist en aangepast. Vacatureteksten zijn herzien.

Aandacht voor nieuwe medewerkers

Drie keer per jaar organiseert de SMD een welkomstlunch voor nieuwe collega’s. Met deze lunch heet de SMD nieuwe medewerkers uit het desbetreffend trimester welkom. Deze lunch draagt eraan bij dat de collega’s zich welkom en thuis voelen bij de SMD. Het gaat hierbij om een eerste kennismaking met de organisatie, de directeur-bestuurder, P&O en de werkcoach. Ook wordt er informatie over de SMD gedeeld.

Ik vond het erg prettig om zo goed ontvangen te worden tijdens de lunch. De eerste maand is altijd nog spannend en met de werklunch ontstaat er sneller een ontspannen sfeer die meegenomen kan worden naar de werkvloer.

Lisa
Opbrengst coaching gesprekken

De SMD heeft een werkcoach voor SMD-medewerkers. De coach spreekt nieuwe medewerkers in het kader van kennismaken en een zachte landing in de organisatie. Medewerkers voelen zich hierdoor welkom bij de SMD. De coach ondersteunt bij de ontwikkelcyclus, verschillende coachvragen en bij re-integreren na een verlofperiode. Met regelmaat zijn er ondersteuningsgesprekken met de coördinatoren van de teams. Medewerkers geven na afloop van de gesprekken aan hier veel aan te hebben en voelen zich gezien en gehoord.

Leerschool

De SMD heeft een eigen leerschool met een aanbod van diverse trainingen voor de medewerkers. Onder andere de training ‘suïcide preventie voor professionals’ en de workshop ‘werken met positieve gezondheid’. Daarnaast is er aandacht voor externe scholingsmogelijkheden van bijvoorbeeld de Movisie Academie en beroepsvereniging BPSW. Tot slot is er een online leerplatform ingericht.