Spring naar content

Vinden, binden en boeien

De SMD levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners en scholieren. Daarbij zorgt de SMD ervoor dat zij tevreden zijn met de geboden ondersteuning. Daarnaast streeft de SMD ernaar om haar medewerkers in goede gezondheid, volop geïnspireerd en geboeid te houden en hen te stimuleren tot (persoonlijke) ontwikkeling.  

Van alle sociaal werkers in Nederland overweegt 40% een vertrek bij hun werkgever. Eerder onderzoek geeft aan dat 44% van de mensen in het primair proces de sector binnen vijf jaar daadwerkelijk wil verlaten. Sociaal werkers haken niet zomaar af. Zij zijn loyaal aan hun beroepsidealen welke vaak sterk verweven zijn met persoonlijke idealen, een specifieke doelgroep of problematiek.

Ook bij de SMD is het personeelsverloop toegenomen. Een vertrekkende collega haalt de balans uit een team en nieuwe collega’s hebben tijd nodig om ingewerkt te raken. Uitstroom verhoogt de werkdruk voor de medewerkers die blijven. De verhoogde werkdruk versterkt het vertrek van sociaal werkers uit de sector. Door de krappe arbeidsmarkt is het complex nieuwe professionals te vinden en aan ons te binden. De SMD zet alle mogelijkheden in om professionals aan zich te binden. De SMD onderzoekt enerzijds de exit-reden van vertrekkende professionals. Anderzijds onderzoeken wij wat er nodig is om: werkplezier te ervaren, zich geboeid te voelen, ontplooiingskansen te ervaren en wat maakt dat zij zich voor de langere tijd verbinden aan de SMD.