Spring naar content

De SMD werkt blended 

In het contact met inwoners maakt de SMD naast face-to-face gesprekken ook gebruik van digitale ondersteuning. Zo worden Whatsapp, videobellen en online vragenlijsten gebruikt. Nieuw is dat de SMD voor haar medewerkers, inwoners en leerlingen ook e-learning aanbiedt. Bijvoorbeeld ‘omgaan met financiën’ of het ‘verbeteren van (gezins)relaties’. De SMD heeft een nieuwe ‘vraaggerichte’ website met veel informatie waar inwoners eenvoudig zelf aan de slag kunnen. Zo is er informatie over verschillende onderwerpen zoals mantelzorg, geldzorgen of relatieproblemen.  

Zelf aan de slag op een moment dat het goed uitkomt 

Inwoners zijn soms vooral op zoek naar informatie waarmee zij weer zelfstandig verder kunnen. Niet alle inwoners zijn in gelegenheid om een afspraak te maken tijdens kantooruren. Daarom staat de benodigde informatie op onze informatieve website waarmee de inwoner zelf aan de slag kan. Zo is er informatie over echtscheiding en wat er geregeld moet worden en waar te beginnen. Ook is er de online leermodule die helpt om de administratie op orde te krijgen en het overzicht te geven van inkomsten, uitgaven en schulden. Op een moment dat het de inwoner uitkomt vindt deze veel informatie en tips.

Zijn er meer vragen of is er wel behoefte aan persoonlijk contact, dan is er altijd gelegenheid om telefonisch of per email contact te hebben met een sociaal werker.

Positieve gezondheid 

Mensen zijn niet hun aandoening, in het algemeen ligt de focus daar vaak wel op. Veel aandacht gaat uit naar de gezondheidsklachten, de problemen die dit geeft en hoe die opgelost moet worden. Positieve Gezondheid van IPH kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Zo kan bij eenzaamheid of ontbreken van dag-nacht ritme, deelname aan wijkactiviteiten, vrijwilligerswerk of een sociaal maatje een oplossing bieden. Samen met een medewerker van de SMD wordt na het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid gekeken wat passend is en waar de wensen en behoeften van de inwoner liggen.