Spring naar content

Blended Dienstverlening bij de SMD

De SMD is onderdeel van de koplopersgroep BEB (blended, effectmeting en benchmark). Deze groep welzijnsorganisaties, aangevuld met AdSysCo als ICT-partij, werkt samen om blended werken vorm te geven. Wat is Blended en wat is het voordeel van de inwoner? Wendy Jansen, Project en Kwaliteitsmedewerker bij de SMD leidt het Blended project binnen de SMD.

De wens

De wens was simpel. De SMD is van mening dat iedereen in de maatschappij mee moet kunnen doen. Maar niet iedereen heeft tijd om naar een inloopspreekuur te gaan of op kantoortijden in gesprek te gaan met onze professionals. Daarnaast is online werken niet meer weg te denken anno nu. Daarom staat de SMD voor een blended aanpak, wat zo veel betekent als een combinatie van online- en persoonlijke begeleiding.

De website als startpunt

Voorheen was de website volledig ingericht vanuit het aanbod van De SMD. Wendy vertelt: “Op onze oude website stonden kopjes als ‘Sociaal juridische dienstverlening’. Inwoners moesten zelf bedenken of hun probleem daaronder viel. Dat werkte niet. Inwoners zijn niet op zoek naar onze dienstverlening, die zijn op zoek naar een antwoord op hun vraag. Daarom wilden wij een website die start vanuit de problemen die inwoners ervaren, zoals geldzorgen, eenzaamheid of mantelzorg.”

Sommige mensen kunnen zichzelf prima redden met de informatie en tips op onze website

Daarnaast wil De SMD steeds meer toe naar blended dienstverlening. Dat is dienstverlening die bestaat uit een combinatie van online en offline werken. Op die manier kan De SMD meer mensen bereiken, ze meer eigen regie geven én ze gerichter helpen. Wendy: “Sommige mensen kunnen zichzelf prima redden met de informatie en tips op onze website, of met de adviezen die ze krijgen na het invullen van een online vragenlijst. Maar ook voor mensen die wel persoonlijke hulp nodig hebben, zetten we de online mogelijkheden in. Onze medewerkers laten de online vragenlijsten, bijvoorbeeld over positieve gezondheid, invullen tijdens de sessies of inwoners doen dat als huiswerkopdracht. Zo krijgen onze medewerkers snel, goed inzicht in de situatie van een inwoner en kunnen zij de juiste ondersteuning bieden.”

Ter afsluiting

In 2021 heeft de SMD zich met name gericht op het vorm geven van de blended visie en werkwijze, het ontwikkelen van de nieuwe website en de deelname aan de klantreizen van de Koplopersgroep. Medewerkers zijn zo betrokken geweest bij de keuzes voor en ontwikkeling van de verschillende tools om met een combinatie van online en offline middelen inwoners nog beter te ondersteunen.