Spring naar content

Kernboodschap Respijtzorg van de SMD

Zorg jij voor een familielid of een vriend die langdurig ziek is of hulp nodig heeft? Dan ben je een mantelzorger. Mantelzorg voelt voor de meeste mensen als vanzelfsprekend. Natuurlijk doe je de boodschappen en het huishouden van iemand die je dierbaar is en dit zelf niet meer kan. Maar mantelzorg is ook intensief en legt soms een grote belasting op je eigen leven. Mantelzorg is onbetaald en vrijwillig. Als mantelzorger sta je er niet alleen voor. De SMD kan er voor zorgen dat jouw rol als mantelzorger tijdelijk wordt overgenomen. Zo zorgen we er voor dat jij even iets kunt ondernemen waar je zelf weer energie van krijgt.

Wij kunnen de medische zorg en het huishouden niet uit handen nemen. Wat onze vrijwilligers wel voor jou kunnen doen, is afhankelijk van de situatie.

Zo kunnen zij:

  • Samen met jouw naaste iets leuks doen:  b.v. wandelen (met rolstoel) wennen in de dagopvang of een kopje koffie drinken bij een ontmoetingspunt in de eigen woonomgeving.
  • aan huis komen om jouw naaste  gezelschap te houden en samen iets  passends te doen, b.v. voor een praatje, spelletje, hobby, voorlezen, luisteren naar muziek enz.

Communicatie middelen

Algemene flyer

Campagne Maatjes voor Mantelzorg

Deze campagne loopt van (datum) tot (datum). En zal voorzien worden van een persbericht voor in de Zaanse Huis aan huis bladen en een Social media boost. De planning en de boost zijn hieronder te downloaden.

Informatie

Linda van het Kaar is project coördinator en ontwikkelt samen met communicatie van de SMD diverse middelen voor communicatie in Zaanstad. Hier kunnen alle Sociaal Wijkteams gebruik van maken.

Folders drukken?

Drukwerk wordt verzorgd door Werkom. In de downloads vind je ook een werkbestand Deze kun je zelf voor jouw team laten drukken.

SMD teams nemen contact op met communicatie voor het te drukken materiaal