Spring naar content

Cyclisch werken

De SMD heeft het keurmerk Sociaal Werk Nederland. Dit keurmerk nodigt alle medewerkers uit tot reflectie en ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de klant. Het gaat hierbij over de praktijk van onze medewerkers, hun deskundigheid en vakmanschap en het effect van de dienstverlening voor inwoners. Het gaat over hóé je als professional je werk doet samen met je cliënt, je collega’s en andere partners. Dit alles vanuit de ambitie om optimaal te presteren en continu te verbeteren.

Om deze ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening in gang te zetten is cyclisch werken ingebed in de werkwijze van de SMD. Cyclisch werken is een middel om de kwaliteit van veranderingen en verbeteringen binnen de organisatie de bewaken. Door cyclisch werken is er continu aandacht voor kwaliteitsverbetering. Na evaluatie en eventuele bijsturing begint de cyclus weer van voren af aan.

De SMD werkt cyclisch op organisatie-, operationeel- en individueel niveau. Iedereen in het team en in de organisatie kent zijn of haar rol en verantwoordelijkheden. Onze professionals zijn in staat hun werkwijze te beoordelen en aan te passen als dit nodig is. Omdat iedereen in de organisatie cyclisch werkt heeft dat een positieve invloed op de gehele organisatie.

Samen met de opdrachtgevers stellen we vooraf de te behalen doelen op, in relatie tot de beschikbare middelen. Alles dat afgesproken is wordt in een jaarplan met een planning uitgewerkt. In het plan staat het gewenste resultaat van de werkzaamheden centraal. Wat is het gewenste resultaat en hoe willen wij dat bereiken. Volgens plan vindt uitvoering plaats.

Tijdens de uitvoering is er continu meting en registratie van de dienstverlening. Relevante informatie wordt verzameld. Tussentijds monitoren de teams de voortgang. Er kunnen onverwachte situaties zijn die van invloed zijn op het resultaat. Door het geregeld monitoren kan de SMD snel reageren en de opdrachtgever informeren. Zo voorkomen we verassingen achteraf. 

Tussentijds en jaarlijks worden de resultaten gemeten en geëvalueerd of het oorspronkelijke plan goed werkte. Er is aandacht voor oorzaken van positieve en negatieve resultaten. Gaat alles volgens plan en de resultaten zijn goed dan houden we de huidige koers aan. Zijn de doelstellingen niet gehaald, dan wordt het plan of de koers gewijzigd.