Spring naar content

Balans per 31 december 2021

Ons jaar in financiële cijfers

De ambitie voor 2021 was gestaag te groeien naar een grotere omzet. Er is een groei van 8% gerealiseerd.

Net als 2020 werd 2021 beheerst door de coronacrisis. Hierdoor hebben minder activiteiten plaatsgevonden en zijn de indirecte personeelskosten lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft geleid tot een positief resultaat.

Het eigen vermogen zorgt ervoor dat de Stichting in staat is om eventuele tegenslagen in de toekomst op te vangen.