Spring naar content

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk 

In januari 2023 heeft de SMD het ‘Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk’ van ‘Sociaal Werk Nederland’ behaald. Dit keurmerk staat voor sterk sociaal werk en aandacht voor vakmanschap. Het centraal stellen vakmanschap is een van de redenen waarom de SMD dit keurmerk wilde behalen.

Sociaal werkers staan midden in de samenleving, zijn echte netwerkers en hebben een scherp oog voor wat er om hen heen gebeurt. Sociaal werkers zijn in het contact met cliënten, collega’s en inwoners toegankelijk, onbevooroordeeld, transparant en duidelijk. Het is een vak!

Het vakmanschap van sociaal werkers gaat over:

  • De persoonlijke ontwikkeling;
  • Afwegingen die de sociaal werker maakt in de hulp- en dienstverlening;
  • Werken aan vernieuwing en verbetering van de dienstverlening;
  • Onderhouden van de vakbekwaamheid door o.a. training en intervisie;
  • Reflecteren en feedback vragen.

Vakmanschap is de basis voor goede dienstverlening. Daarom is het belangrijk dat sociaal werkers zich blijven ontwikkelen. De sociaal werker is het gezicht én het kapitaal van de organisatie. De SMD heeft als organisatie de rol om stimulerend en faciliterend te zijn zodat de sociaal werker optimaal kan functioneren en zich kan blijven ontwikkelen.

In 2023 heeft de SMD extra aandacht besteed aan het cyclisch werken. Cyclisch werken passen we toe bij de persoonlijke ontwikkeling en het vakmanschap als professional, bij het werken met inwoners, als team en als organisatie. Teams zijn ondersteund in het verder vorm geven van de PDCA-cyclus in hun werk. Van jaarplan tot aan de slag met de plannen en het maken van rapportages waarin we reflecteren op het effect van de inzet. Daarnaast ook signaleren, leren van klanttevredenheidonderzoek, feedback en de verbeterpunten omzetten tot actiepunten.

Sterk Sociaal Werk kwaliteitslabel