Spring naar content

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk 

De SMD is gecertificeerd voor het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Met deze certificering stapt de SMD over van de ISO-9001 certificering naar het kwaliteitslabel. Directeur Karin de Vries: “In aansluiting op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams is er behoefte aan een vakgericht keurmerk. Minder nadruk op protocollen, meer aandacht voor kwaliteit van dienstverlening.”

Zonder vakmanschap geen kwaliteit

Gezocht is naar een label dat niet primair de focus legt op procedures en processen, maar op gedrag en houding van de professional. Het keurmerk is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers en het effect van de dienstverlening voor inwoners “Dit keurmerk gaat over de dagelijkse praktijk van onze medewerkers. Het is precies wat je nodig hebt als je zo dicht op kwetsbare burgers je diensten verleent. Het gaat over de deskundigheid van medewerkers, om hun vakmanschap. En vooral om hóé je als professional je werk doet samen met de inwoner/leerling, je collega’s en andere partners.” Aldus kwaliteitsmanager Wendy Jansen.

Sterk Sociaal Werk kwaliteitslabel

Van vrijwilliger tot directeur 

Voor de certificering is een derde van de medewerkers en een aantal vrijwilligers gesproken. Van directie en management tot medewerkers op de vloer die direct in contact staan met de inwoners. Wendy Jansen: “Door dit certificeringstraject zijn medewerkers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gegaan over hoe het werk uitgevoerd wordt, of de inwoner daarmee geholpen is en hoe het nog beter kan. Het zet de hele organisatie aan om de lat nóg hoger te leggen.”

Met het behalen van het certificaat Sterk Sociaal Werk hopen we de meest kwetsbare inwoners nog beter te helpen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

Karin de vries, directeur-bestuurder

Directeur Karin de Vries: ”Met het behalen van het certificaat Sterk Sociaal Werk hopen we de meest kwetsbare inwoners nog beter te helpen om hun zelfredzaamheid te vergroten. Dit label vraagt een andere kijk op je werk en bewust bezig zijn met waarom doe ik wat ik doe? Is dit goed voor de inwoner? De nadruk op het vakmanschap van de professionals en het steeds in ontwikkeling blijven spreekt ons erg aan in dit kwaliteitslabel. Dit kwaliteitslabel nodigt medewerkers over de gehele breedte van de organisatie uit tot reflectie met veel ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de klant.