Spring naar content

Missie en Visie

De SMD profileert zich als een betrouwbare verbinder en vernieuwer in de maatschappelijke dienstverlening. Vernieuwing, omdat oude oplossingen van de verzorgingsstaat niet passen bij de nieuwe uitdagingen na de transformatie van de zorg.

SMD wil daadkrachtig staan voor het realiseren van de inclusieve samenleving en meerwaarde bereiken vanuit het perspectief van bewoners, ketenpartners en lokale overheden.

Missie

De SMD stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. De SMD richt zich vooral op mensen van alle leeftijden die het meest kwetsbaar zijn.

Visie

Wij denken in kansen en mogelijkheden. We geloven dat stimuleren van zelfredzaamheid en eigen kracht leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid. We maken effectief gebruik van de sociale omgeving van de inwoner en van een uitgebreid netwerk van dienstverleners waarmee we samenwerken. Onze medewerkers weten waar ze voor staan als ambassadeur van de SMD.

Kernwaarden

Maatschappelijk dichtbij en betrokken, versterkend, verbindend, ondernemend en betrouwbaar.