Spring naar content

Nieuw werk in Edam-Volendam

In de gemeente Edam-Volendam is er een nieuwe opdracht voor de wijksteunpunten. Deze wijksteunpunten worden door vrijwillige inwoners bemenst met ondersteuning door de professionals van de SMD. De wijksteunpunten zijn de basis voor de integrale ondersteuning in de wijken en buurten van deze mooie gemeente. De SMD zorgt voor de inrichting van wijksteunpunten en de aansturing van de buurtkamers, de organisatie van vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwillige inzet.

Om het systeem betaalbaar te houden is minder inzet van dure, gespecialiseerde zorg nodig. Preventie en vroegsignalering zijn daarbij van groot belang. Op onze website www.desmd.nl kan de inwoner zelf antwoorden op hulpvragen vinden. Via het platform www.edamvolendamvoorelkaar.nl is er toegang tot burenhulp. Is de digitale toegang niet passend, dan kan de inwoner terecht bij het wijksteunpunt en de buurtkamer.

Het wijksteunpunt is kenniscentrum en het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. Het wijksteunpunt zorgt voor snelle en korte interventies, door inzet van vrijwilligers die de gemeente en de mogelijkheden daarbinnen goed kennen. Met deze korte interventies voorkomen wij dat inwoners te lang wachten met hun vraag en zo mogelijk in de toekomst zwaardere ondersteuning of zorg nodig hebben. De ondersteuning sluit aan op het gewone leven en de vraag van de inwoner.

Bij een hulpvraag werken we van licht naar zwaar; het begint bij de eigen kracht. Wij versterken de zelfredzaamheid en zetten het eigen netwerk optimaal in. Vragen worden zoveel mogelijk opgelost in het voorliggend veld. Is dit niet toereikend, dan is er professionele ondersteuning of een maatwerkvoorziening. Het uiteindelijke doel is de juiste ondersteuning op maat voor de inwoner.

De buurtbewoners maken de buurtkamers, de SMD ondersteunt hen hierbij. Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht in de buurtkamers, zij kunnen weer een bijdrage leveren aan de buurt. De gangmakers uit de buurt krijgen de ruimte om creatief na te denken over wat er nodig is in de buurt. Activiteiten van en gerund door buurtbewoners verlagen de drempel voor deelname en verhogen de participatie. 

Het is een uitdagende opdracht, zeker in een snel krapper wordende arbeidsmarkt. Samen met de opdrachtgever heeft de SMD hier vorm aan weten te geven.