Spring naar content

Personeelscijfers

De SMD heeft in 2019 gekozen voor een nieuwe organisatie-inrichting, die meer regelruimte geeft aan haar professionals. De professional krijgt de ruimte om te werken vanuit de bedoeling, te doen wat nodig is en is bevoegd om besluiten te nemen. De professional weet waar hij/zij voor staat en kan dit overbrengen naar inwoners en opdrachtgevers. De teams geven zelf invulling aan de wijze waarop zij hun werk uitvoeren, hoe zij hun activiteitenbudget besteden en welke collega’s onderdeel worden van het team. Zij worden hierbij ondersteund door een coördinator en een resultaatmanager die de kaders aanreikt waarmee de teams aan de slag kunnen. Alle teams krijgen coaching van een hierin gespecialiseerde teamcoach, zodat teams vaardigheid ontwikkelen in het maken van werkafspraken, het schrijven van plannen en rapportages en elkaar aanspreken op gedrag en resultaat.

Alle SMD teams:

 • Sociaal Wijkteam Assendelft/Westzaan
 • Sociaal Wijkteam Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk
 • Sociaal Wijkteam Oud Koog aan de Zaan en Oud Zaandijk
 • School Maatschappelijk Werk
 • Zaankanters voor Elkaar
 • Team Buitengebieden (Algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, wijksteunpunt, mantelzorgondersteuning) in Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland

Regionaal

 • Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) door het maatschappelijk werk van de SMD samen met o.a. slachtofferhulp en GGZ. De PSHOR is onderdeel van de GHOR en kan ingezet worden bij crisis en ernstige calamiteiten.
 • Tijdelijk Huisverbod na Huiselijk Geweld (THV)
 • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Organisatie in cijfers – Medewerkers

Op 31 december 2022 heeft de SMD 85 medewerkers (69 Fte). Dit aantal is gedaald ten opzichte van  2021, toen waren er 88 medewerkers in dienst. Medewerkers werken gemiddeld 4,75 jaar bij de SMD en de gemiddelde leeftijd is 40 jaar.

Het jaar 2022 stond in het teken van de arbeidskrapte in het sociaal domein. Naast langdurige ziekte waren er veel zwangerschaps- en ouderschapsverloven. Het is steeds zoeken geweest om de formatie op peil te houden en zo de opdrachten volgens afspraak te volbrengen. De SMD heeft daarom een eigen flexpool gestart en er is gebruik gemaakt van detachering.

In alle teams is verloop van medewerkers. Op vacatures is goed gereageerd zodat de SMD redelijk snel opvolging had voor de vertrekkende medewerkers. Intern zijn er medewerkers overgegaan naar andere teams en er zijn 30 medewerkers nieuw in dienst gekomen. Van 32 medewerkers is het dienstverband  beëindigd. Met drie openstaande vacatures zijn we het jaar geëindigd. Twee medewerkers zijn bij de SMD gedetacheerd. 

Het team schoolmaatschappelijk werk is in Fte kleiner geworden. Schoolmaatschappelijk werk in Purmerend is overgegaan naar een andere organisatie. Het schoolmaatschappelijk werk in Zaanstad en Waterland is gegroeid.

TeamIn dienst 2022Uit dienst 2022
Edam Volendam11
Jongerenwerk45
Overhead24
SMW47
SWT Assendelft-Westzaan42
SWT Nieuw West73
SWT Oud Koog33
Team Buitengebieden  57
Totaal3032

Verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2022 is 7,3 %. Ten opzichte van de voorgaand jaar is het ziekteverzuim met 1,55 % toegenomen en is de verzuimfrequentie 0.55 % hoger. Het kortdurend verzuim is vooral gestegen als gevolg van corona gerelateerde klachten. Het langdurig verzuim is helaas opgelopen door niet werk gerelateerde gezondheidsproblemen. 

Stage

De teams zijn aangevuld met enthousiaste en gemotiveerde stagiaires. De SMD biedt uitdagende stageplaatsen om ervaring en kennis op te doen voor de toekomst. De stagiaire gaat met goede stagebegeleiding zelfstandig aan de slag en krijgt ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

In 2022 zijn er tien stagiairs bij de SMD aan de slag gegaan, verdeeld over de verschillende teams en op de afdeling communicatie. Zes stagiairs hebben na hun stage een baan bij de SMD gevonden.

Werkervaringsplek (WEP)

De SMD heeft werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een periode van drie maanden met mogelijk tot een verlenging van drie maanden wordt werkervaring opgedaan. Plaatsing voor een WEP loopt via Werkom of het UWV en vindt plaats met behoud van uitkering. De WEP-kandidaat wordt begeleid door onze professionals. 

In 2022 hebben we aan vier kandidaten een werkervaringsplek kunnen bieden. Via de werkervaring bij de SMD heeft één kandidaat een baan bij de SMD gevonden.

Vrijwilligers bij de SMD

Vrijwilligerswerk is een prima manier om actief te zijn of te blijven. Vrijwilligerswerk is nuttig en geeft een goed gevoel. Of je nu met pensioen bent of nog studeert, door het doen van vrijwilligerswerk blijf of word je maatschappelijk betrokken. In totaal zijn er 128 vrijwilligers actief voor de SMD. De vrijwilligers zetten zich in voor diverse werkzaamheden, zoals;

 • De receptie van Zaankanters voor Elkaar.
 • In Zaanstad, Oostzaan, Edam-Volendam en Wormer zijn er de mantelzorgvrijwilligers. Deze vervangen tijdelijk de mantelzorger. De zorg voor de naaste is in goede handen. Zo heeft de mantelzorger tijd voor zichzelf en kan deze de batterij opladen (respijtzorg).
 • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ondersteunen mensen in de laatste levensfase die ervoor kiezen thuis te sterven. Onze (geschoolde) vrijwilligers bieden ondersteuning in de vorm van tijd, rust, aandacht en een luisterend oor. Ze vullen aan wat familie of vrienden zelf doen of vervangen de mantelzorg.
 • Vrijwilligers voor financiële vragen tijdens het formulierenhuis of inloop sociaal raadslieden.
 • Sociale maatjes

Vrijwilligers per locatie/Gemeente

21 Edam-Volendam
3 Landsmeer
5 Oostzaan
5 Respijtvrijwilligers
54 SWT Zaanstad
13 VPTZ
1 Waterland
2 Wormer
5 Zaankanters voor Elkaar