Spring naar content

Individuele begeleiding door het Sociaal Wijkteam  

In 2021 is het sociaal wijkteam in Oud-Koog en Oud-Zaandijk gestart met een pilot individuele begeleiding. Begeleiding die het wijkteam voorheen uitbesteedde aan ingekochte zorgleveranciers, voert het wijkteam nu zelf uit. Onze professionals helpen inwoners om hun eigen kracht te versterken, zodat zij op termijn geen zorg nodig hebben. Inwoners geven aan blij te zijn met de aandacht en tijd die er voor hen wordt genomen. Op lange termijn voorkomt deze aanpak hogere zorgkosten. In 2022 is de pilot wegens het succes uitgerold naar de andere wijkteams. Sinds 2023 is dit de nieuwe werkwijze. 

Een ‘Tiny Food Forest’ in Rooswijk 

In de zomer is er een ‘Tiny Food Forest’ achter het Triangelhof in Rooswijk geopend. Dit is een initiatief van de bewoners wat tot stand gekomen is met het Sociaal Wijkteam, Parteon, Aannemings- en Hoveniersbedrijf Germieco BV en Bram’s Natuur & Regeneratie Coöperatie. Het doel van deze plek is buurtbewoners met elkaar te verbinden.  
De ‘Tiny Food Forest’ is een ‘samentuin’ waar iedereen welkom is. In de tuin wordt ecologisch getuinierd. De samentuin draagt bij aan het evenwicht in de omgeving. De eerste stappen voor de aanleg van de tuin zijn gezet. Voor dieren en insecten zijn er speciale plekjes gecreëerd: nestkastjes, insectenhotel, takkenwal, bloemenstrook etc. In de tuin komen diverse inheemse planten en insectvriendelijke bloemen. Er is een kruidencirkel en een wadi (voor hemelwaterafvoer) aangelegd en er zijn talloze struikjes, kruiden en bomen geplant.  De tuin draagt bij aan het tegengaan van hittestress en bevordert de toename van biodiversiteit. Ook versterkt de sociale cohesie. 

Partners en samenwerking 

Buurtbewoners beheren de buurttuin. Het sociaal wijkteam zorgt voor duurzame betrokkenheid van de buurt. De tuin biedt talloze mogelijkheden voor het tuinieren en voor buurtactiviteiten. Het sociaal wijkteam houdt contact met alle betrokken partners. Zo blijft de ontwikkeling gaande en zijn alle betrokkenen goed geïnformeerd over wat er gaat gebeuren.  
Naast een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners, is de tuin ook een hub voor diverse belanghebbenden: een imker heeft er een geschikte locatie gevonden voor haar bijenkasten, het Saenredam College geeft er buitenlessen en basisschool De Zoeker maakt gebruik van de tuin. De Buurtcommissie deelt in haar netwerk welke mogelijkheden de tuin de buurt te bieden heeft.  

De Wijkmanager ondersteunt met cofinanciering en fungeert als sparringpartner voor uitbreiding van het initiatief op gemeentegrond. Ook draagt hij bij aan het organiseren van evenementen. Het sociaal wijkteam heeft het bewonersinitiatief het T-huis betrokken bij de tuin voor vervolgactiviteiten en de invulling van het groen.