Spring naar content

Voorwoord

Terugkijkend op 2023 was het een jaar van opbouwen van een solide personeelsbestand, doen waar we goed in zijn en waarin we gewerkt hebben aan een nieuwe missie en visie. 

Ook in 2023 heeft de SMD zich ingezet om haar opdrachtgevers te ondersteunen bij de maatschappelijke opgaven die actueel zijn. Zo hebben we in gemeente Zaanstad bijgedragen aan de ondersteuning van de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag affaire en het verkrijgen van tegemoetkoming voor het hen aangedane leed. Een opdracht die de kern raakt van ons werk, het ondersteunen van de meest kwetsbare doelgroepen daar waar zij er niet uitkomen en het vervullen van een verbindende rol tussen de systeemwereld en de leefwereld van de inwoners. Deze opdracht is intens en exemplarisch voor de complexiteit van ons werk én de meerwaarde van integraal werken in wijk.

De SMD is aan de slag gegaan met een nieuwe missie en visie, positionering en bijbehorende strategie waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet treden. Dit traject, onder begeleiding van een externe adviseur, heeft veel energie en ideeën opgeleverd voor het profileren van de SMD als dé sociaal werk dienstverlener binnen de regio’s waarin we actief zijn en helpt medewerkers om zich als ambassadeur van de SMD te kunnen gedragen.

In 2023 zagen we opnieuw de kans voor samenwerking tussen jeugdhulp, onderwijs en sociaal werk om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen en veiligheid te herstellen in gezinnen waar dit nodig is. We hebben geïnvesteerd in bestaande samenwerkingen en gaan nieuwe samenwerkingen aan waar kansen liggen om zo opdrachtgevers te bedienen die overspoelt worden door hulpvragen die op de wachtlijst terechtkomen van jeugdhulporganisaties. Waar volwassenenproblematiek een rol speelt, kan sociaal werk ondersteuning bieden aan volwassenen, met als doel het gezin duurzaam en adequaat te ondersteunen. We focussen ons daarbij op de successen, leren van wat er niet lukt en stimuleren professionals om de grenzen op te zoeken van wat mogelijk is om een succes te maken van samenwerking op het raakvlak van Jeugd en WMO. 

Karin de Vries
Directeur-Bestuurder