Spring naar content

Voorwoord

We wisten van tevoren dat 2022 een nieuw jaar vol uitdagingen zou worden. Zo verwachtten we een nieuw kabinet, gemeenteraadsverkiezingen, een opgave in het leren leven met corona, hervormingen in de zorg (jeugd, WMO), de start van een nieuwe directeur bestuurder én het verder ontwikkelen van onze nieuw gekozen organisatie-inrichting. Wat we niet wisten was dat 2022 opnieuw een jaar zou worden vol onverwachte wendingen en vooral weer met crisis.

Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de SMD hulp geboden waar dit nodig was, veelal bij de eerste opvang van vluchtelingen. Samen met de gemeentes, vrijwilligersorganisaties en netwerkpartners werd het onze prioriteit om voldoende primaire voorzieningen én psychosociale ondersteuning te bieden voor de Oekraïners die naar Nederland vluchtten.

Naast deze crisis, waar vooral nieuwe inwoners van buitenaf mee te maken hadden, kregen we ook te maken met een energiecrisis, die Nederland hard heeft getroffen. De SMD is bekwaam in armoedepreventie en bestrijding, maar de snelheid van deze energiecrisis, de omvang en vooral de impact op iedere inwoner, zelfstandige en bedrijven, was niet met een preventieve aanpak te voorkomen. Waar we als dienstverlener in het sociaal domein  ons veelal focussen op de meest kwetsbaren van de samenleving, bleek deze crisis bijna iedereen te raken. Deze groei van hulpvragen, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt heeft de druk op onze organisatie in 2022 flink verhoogd.

De doelstellingen die de SMD voor 2022 had gesteld in haar plannen zijn ondanks alle crisisinzet wel behaald. Zo hebben we fors geïnvesteerd in blended leren en werken door onder andere de deelname in de ontwikkeling van een VR-game ter voorkoming van steekincidenten onder jongeren.

Ook is de SMD halverwege 2022 gestart met de uitvoering van een nieuwe opdracht in Edam-Volendam, waar wij samen met inwoners vorm mogen geven aan de wijksteunpunten. Deze wijksteunpunten vormen de basis van integrale ondersteuning in de wijken en buurten van deze mooie gemeente. Een opdracht die uitdaging meebracht, zeker in een snel krapper wordende arbeidsmarkt, maar waar we in partnerschap met de opdrachtgever vorm aan hebben gegeven. Vanuit deze co-creatie draagt de SMD bij aan de verschuiving van de duurdere tweedelijns ondersteuning, naar laagdrempelige ondersteuning in de wijk.

De gemeente Zaanstad heeft haar Sociale Wijkteams in 2022 extra gefinancierd voor de uitbreiding van de vroegsignalering in de wijk, met als doel vergroten van preventieve inzet ter voorkoming van armoede. Vanuit de financiering van het Rijk als gevolg van de Kinderopvangtoeslagaffaire heeft de SMD in haar Sociale Wijkteams vorm weten te geven aan een  aanpak om gedupeerden van de Toeslagenaffaire te ondersteunen.

Onze inzet van schoolmaatschappelijk werk binnen het voortgezet onderwijs in Zaanstad is met ingang van het schooljaar 2022-2023 flink uitgebreid. Samen met het onderwijs, het Jeugdteam en zorgpartners werken onze schoolmaatschappelijk werkers aan duurzame ondersteuning van leerlingen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn of denken te zijn. We focussen ons op wat wel lukt, stimuleren talentontwikkeling en bieden de helpende hand waar dit nodig is.

Terugkijkend op 2022 ben ik als bestuurder trots op onze organisatie en de groei en ontwikkeling die we hebben laten zien. Het was een intens jaar, maar het is ons gelukt en dit belooft voor 2023 nog veel meer goeds.

Karin de Vries
Directeur-Bestuurder