Spring naar content

Stichting De SMD biedt inwoners ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied.

Onze sociaal werkers zijn aanwezig in de directe woonomgeving, op school én in de wijk en bieden naast individuele ondersteuning ook digitaal sociaal werk. Om de zelfredzaamheid te vergroten gaat de SMD uit van de eigen kracht van inwoners en leerlingen.

Voor onze betrokken en enthousiaste organisatie zijn wij voor de Raad van Toezicht op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Toezicht met expertise, ervaring en een rijk netwerk binnen het Sociaal Domein

Raad van Toezicht en de SMD

Zowel binnen de organisatie als binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt aan verdere professionalisering. Door de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder wordt nadere invulling gegeven aan de balans tussen de formele kaders enerzijds en de concrete invulling van het toezicht houden anderzijds. Het uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht op betrokken wijze haar toezicht wil uitoefenen.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast vinden er enkele commissiebijeenkomsten plaats en voert de Raad van Toezicht overleg met de OR en met het Strategisch team.

Een greep uit de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht:

 • De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • De Raad van Toezicht vervult de formele rol van werkgever voor de directeur-bestuurder (benoeming, beoordeling en ontslag);
 • De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 • De Raad van Toezicht moet goedkeuring verlenen aan statutair vastgelegde (strategische) beslissingen van de directeur-bestuurder (bv het meerjarenbeleid en de begroting/jaarrekening).

Profiel

Ben jij maatschappelijk betrokken en wil je graag bijdragen aan de ontwikkeling van De SMD? Heb je daarnaast kennis van én actuele werkervaring in het Sociaal Domein? De Raad van Toezicht komt graag met jou in contact.   

Herken jij je ook in de volgende punten?

 • Belangrijk is dat je expertise hebt op het terrein van management van maatschappelijke organisaties. Je hebt aantoonbare senior managementervaring en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein (landelijk en regionaal);
 • Je bent nog actief in het arbeidsproces en beschikt over een waardevol netwerk;
 • Je hebt binding met de regio waarin de SMD werkt (regio Groot Amsterdam, boven het Noordzeekanaal);
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en kunt op strategisch niveau opereren;
 • Je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en bent op de hoogte  van trends en ontwikkelingen binnen het sociaal domein en de maatschappelijke dienstverlening, in relatie tot de activiteiten van de SMD; 
 • Je hebt het vermogen om het beleid van de SMD en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Je bent proactief en hebt een flexibele houding, bent kritisch en besluitvaardig;
 • Je bent goed geïnformeerd over de maatschappelijke, politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren in de regio;
 • Je bent beschikbaar voor ongeveer 12 uur per maand.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden. Wel ontvang je als Lid van de Raad van Toezicht een onkostenvergoeding. Daarnaast is er een budget gereserveerd voor deskundigheidsbevordering.

Informatie en reageren

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kismet Diktas 06-23974630.

U kunt uw reactie, voorzien van motivatie én CV, uiterlijk 22 juni toesturen naar: secretariaat@desmd.nl. De eerste gesprekken vindenplaats op vrijdagmiddag 28 juni 2024.