Spring naar content

Helpen maakt je Happy: De receptie van Zaankanters voor Elkaar

Bij ons Zaanse vrijwilligersplatform Zaankanters voor Elkaar versterken vrijwilligers het vaste team. De vijf vrijwilligers beantwoorden de telefoon en de email bij Zaankanters voor Elkaar en zijn daarmee het eerste aanspreekpunt voor inwoners.  

Bij Zaankanters voor Elkaar worden inwoners van Zaanstad aan elkaar gekoppeld voor burenhulp: de ene persoon vraagt hulp, de ander doet graag iets nuttigs. De hulp die dan geboden wordt is kosteloos. Zo helpen Zaankanters elkaar. Daarnaast adviseert het team Zaanse vrijwilligers organisaties en geven zij trainingen aan zowel vrijwilligers als organisaties.

Zaankanters voor elkaar in cijfers

 

Receptievrijwilligers

De Happy vrijwillige receptie medewerkers bij Zaankanters voor Elkaar

Bij de receptie van Zaankanters voor Elkaar werken een aantal zeer bekwame vrijwilligers. De vragen die de receptievrijwilligers aan de telefoon krijgen zijn divers: van het aannemen van een hulpvraag voor een klusje in huis, tot het aanmelden van een cursist voor ons cursusaanbod. Het werken als vrijwilliger op kantoor bij Zaankanters voor Elkaar houdt in dat je goed moet kunnen luisteren naar de vraag die iemand stelt, maar ook dat je weet wanneer je doorverwijst naar een andere organisatie. Soms willen mensen gewoon even hun verhaal kwijt, een luisterend oor. Een telefoongesprek varieert hierdoor van een paar minuten tot soms wel een half uur.

Elke vrijwilliger wordt gecoacht door een medewerker van Zaankanters voor Elkaar. Dit om de kennis van de vrijwilliger op peil te houden, maar ook om ze te steunen bij een moeilijk gesprek of wanneer de vraag te ingewikkeld is om zelf te kunnen beantwoorden.

Iedere vrijwilliger werkt twee keer drie uur aan de telefoon. Zij halen heel veel voldoening uit hun werk en wij zijn er trots op dat we al jaren een vast receptieteam hebben.