Spring naar content

Onafhankelijke Cliëntondersteuning van de SMD

De SMD biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in 7 West-Friese gemeenten: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en Koggenland.

De SMD heeft al vele jaren ervaring met het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder in West-Friesland en Edam-Volendam. Wij maken met jou het verschil door: te luisteren, te ondersteunen, realistisch te zijn over jouw mogelijkheden en met jou samen te werken. Samen zorgen we ervoor dat jouw positie wordt versterkt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is kortdurende en gratis ondersteuning aan inwoners. Wij kunnen je helpen bij:

  • Geven van informatie en advies over aanvraagprocedures, regelgeving, zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  • Een gesprek met de gemeente of een andere instantie
  • Het onder woorden brengen van uw hulpvraag.
  • Het maken van (zorg)keuzes
  • Meedenken en samen op zoek naar mogelijkheden in de eigen wijk of binnen het eigen netwerk
  • Het maken van bezwaar
  • Het aanvragen van PGB
  • Het aanvragen van WLZ-indicatie
  • Aanvragen van WMO voorziening
  • Het opstellen van een plan van aanpak / ondersteuningsplan / persoonlijk plan


Onze cliëntondersteuners zijn veelal sociaal juridische dienstverleners of maatschappelijk werkers. Onze professionals werken nauw samen met partners zoals jeugdzorg, vrijwilligers, scholen, huisartsen, woningcorporaties en gemeenten, maar wij behartigen altijd de belangen van de inwoner!

De SMD is breed georiënteerd. We helpen bij het verduidelijken van de hulpvraag en brengen de situatie in kaart. We denken mee over mogelijke oplossingen, geven informatie en advies, gaan mee naar gesprekken met diverse instanties of gemeente, adviseren bij het indienen van aanvragen, nemen contact op met andere instanties en hulpverleners. Daar waar nodig verwijzen wij door naar de juiste hulpverlening. De clientondersteuner staat naast de inwoner en is er voor iedereen die de behoefte heeft dat iemand vanuit een onafhankelijke positie meedenkt en ondersteunt.

De gesprekken vinden bij jouw thuis plaats, of op een andere plek die voor jou vertrouwd is. Na aanmelding nemen wij binnen 48 uur contact met je op om een afspraak te maken. In het eerste gesprek bespreken we waar wij je bij kunnen ondersteunen. Soms is één gesprek voldoende en kan je zelf weer verder. Soms maken we een plan van aanpak en is het nodig om elkaar vaker te spreken.

Waar kunnen we jou bij ondersteunen?

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met onze cliëntondersteuners:

Telefonisch: 0229-308001

Mail: westfriesland@desmd.nl of info@desmd.nl

Hoe ziet de ondersteuning er uit?

Onze ondersteuning is altijd kortdurend. Dit kan zijn dat wij je direct telefonisch op weg helpen of dat we een afspraak op locatie of voor een huisbezoek maken.

We starten de ondersteuning altijd met een intake. We inventariseren de vraag en de behoeften en mogelijkheden, samen brengen we de hulpvraag in kaart. Vervolgens zullen wij de ondersteuningsmogelijkheden uitleggen, dit is maatwerk en hangt af van de vraag en de mogelijkheden. Dit kan betekenen dat wij adviezen geven om zelf aan de slag te gaan of over het betrekken van het eigen netwerk of het benutten van de mogelijkheden in de buurt, maar het kan ook betekenen dat wij concrete hulp bieden bij een aanvraagproces, een bezwaarprocedure of bemiddeling met een instantie. We begeleiden je door een procedure heen. We ondersteunen je bij de stappen die je moet zetten om gebruik te maken van het gewenste aanbod. Wij kennen de wegen of zoeken ze uit en helpen je op weg.

Onze clientondersteuners zijn geen hulpverleners en nemen de regie nooit over. Jij als inwoner kiest in het proces zelf welke zorg je wil en welke stappen je wil ondernemen, wij zullen je daarin wel adviseren en ondersteunen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt.

Wij zijn helder in wat we wel en niet kunnen bieden, maar ook in de slagingskans van bijvoorbeeld een bezwaar- of aanvraagprocedure.