Spring naar content

Onafhankelijke Cliëntondersteuning van de SMD

De SMD biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in 7 West-Friese gemeenten: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en Koggenland.

De SMD heeft al vele jaren ervaring met het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning, waaronder in West-Friesland en Edam-Volendam. Wij maken met jou het verschil door: te luisteren, te ondersteunen, realistisch te zijn over jouw mogelijkheden en met jou samen te werken. Samen zorgen we ervoor dat jouw positie wordt versterkt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is kortdurende en gratis ondersteuning aan inwoners. Wij kunnen je helpen bij:

  • Geven van informatie en advies over aanvraagprocedures, regelgeving, zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  • Een gesprek met de gemeente of een andere instantie
  • Het onder woorden brengen van uw hulpvraag.
  • Het maken van (zorg)keuzes
  • Meedenken en samen op zoek naar mogelijkheden in de eigen wijk of binnen het eigen netwerk
  • Het maken van bezwaar
  • Het aanvragen van PGB
  • Het aanvragen van WLZ-indicatie
  • Aanvragen van WMO voorziening
  • Het opstellen van een plan van aanpak / ondersteuningsplan / persoonlijk plan


Onze cliëntondersteuners zijn veelal sociaal juridische dienstverleners of maatschappelijk werkers. Onze professionals werken vanuit hun vakmanschap nauw samen met partners zoals jeugdzorg, vrijwilligers, scholen, huisartsen, woningcorporaties en gemeenten, maar wij behartigen altijd de belangen van de inwoner!

De SMD is breed georiënteerd. We gaan mee naar gesprekken van diverse instanties of gemeente, adviseren bij het indienen van aanvragen, nemen contact op met andere instanties en hulpverleners, helpen bij aanvragen bij de voedselbank. Daar waar nodig verwijzen wij door naar de juiste hulpverlening.

De gesprekken vinden bij jouw thuis plaats, of op een andere plek die voor jou vertrouwd is. Na aanmelding nemen wij binnen 48 uur contact met je op om een afspraak te maken. In het eerste gesprek bespreken we waar wij je bij kunnen ondersteunen. Soms is één gesprek voldoende en kan je zelf weer verder. Soms maken we een plan van aanpak en is het nodig om elkaar vaker te spreken.

Waar kunnen we jou bij ondersteunen?

Neem contact met ons op:

Telefonisch: 0229-308001

Mail: westfriesland@desmd.nl of info@desmd.nl