Spring naar content

Voorwoord

Net als in 2020 hebben we ook in 2021 rekening moeten houden met de maatregelen rond corona. Werkzaamheden vinden veel hybride plaats. Afhankelijk van de maatregelen op het moment is creatief omgegaan met de organisatie van fysieke of online dienstverlening. In 2020 heeft de SMD zich snel aangepast op wat wel mogelijk is tijdens een pandemie. In 2021 werd snel duidelijk dat de pandemie een definitieve koerswijziging in het werken met zich meebrengt. Hybride werken is de nieuwe werkwijze, waarbij we fysiek, thuis en online werken met elkaar combineren.

Aandacht geven waar nodig is

In 2021 heeft de SMD geïnvesteerd in het onderhouden van de relatie met de inwoners en netwerkpartners. Online bijeenkomsten, veel telefonisch contact en nieuwsbrieven waarmee we specifieke doelgroepen, inwoners en netwerkpartners weten te bereiken. We voelen een grote betrokkenheid bij al onze opdrachtgevers en inwoners in onze werkgebieden en hebben daarom continue gezocht naar mogelijkheden om aandacht te geven daar waar het nodig is.

Akkelien Canrinus en Karin de Vries – Waarnemend Directeur-Bestuurders

De SMD is een sterke organisatie die in beweging is en zich flexibel aanpast waar dat nodig is of kansen biedt. We hebben onze teams meer verantwoordelijkheid gegeven door de weg in te zetten naar zelforganisatie, waarmee wij recht doen aan de professionaliteit, kennis en kundigheid van onze medewerkers.

In de zomer 2021 heeft de Directeur-Bestuurder de keuze gemaakt voor een andere uitdaging. Dankzij de sterke basis van de SMD heeft het MT de waarneming op zich kunnen nemen. Vanaf 1 maart 2022 is Karin de Vries de nieuwe Directeur-Bestuurder bij de SMD.

Vooruitkijkend naar 2022 hebben wij alle vertrouwen erin dat ook dat een mooi jaar gaat worden voor de SMD.

Akkelien Canrinus & Karin de Vries

Waarnemend Directeur-Bestuurders