Spring naar content

Voorwoord

Net als in 2020 hebben we ook in 2021 rekening moeten houden met de maatregelen rond corona. Werkzaamheden vinden veel hybride plaats. Afhankelijk van de maatregelen op het moment is creatief omgegaan met de organisatie van fysieke of online dienstverlening. In 2020 heeft de SMD zich snel aangepast op wat wel mogelijk is tijdens een pandemie.

Blended Dienstverlening

De SMD wil steeds meer toe naar blended dienstverlening. Dat is dienstverlening die bestaat uit een combinatie van online en offline werken. Op die manier kan De SMD meer mensen bereiken, ze meer eigen regie geven én ze gerichter helpen.

Digitale hulpverlening bij jongeren

Schoolmaatschappelijk werk bij de SMD liep tijdens de Corona pandemie tegen een aantal diverse uitdagingen aan. Contact houden met school en leerlingen op afstand bleek te vragen om een creatieve aanpak.

De vrijwilligers van de SMD

Vrijwilligerswerk kan je doen op verschillende plekken en manieren. Je kan iets doen bij de sportclub, de kinderboerderij, in het verzorgingshuis of bij de zorgboerderij. Je kan ook een ander helpen door bijvoorbeeld een boodschap te doen, een klein klusje of even helpen in de tuin. Het doen van vrijwilligerswerk is fijn voor de ander, maar vrijwilligerswerk levert ook jou wat op. 

Groei in 2021

De ambitie om in 2021 gestaag te groeien naar een grotere omzet en daarmee naar een robuuste organisatie heeft meer inhoud gekregen. Waar zijn we in 2021 naartoe gegroeid?

Waar kun je de SMD vinden?

Iedereen moet kunnen meedoen. Heel de regio is erbij geholpen dat inwoners actief en volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving. Daarom stimuleert, ondersteunt en helpt de SMD jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen of op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of professioneel advies. De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) maakt werk van een inclusieve samenleving in Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.