Spring naar content
Karin de Vries, Directeur-Bestuurder

Voorwoord

We wisten van tevoren dat 2022 een nieuw jaar vol uitdagingen zou worden. Zo verwachtten we een nieuw kabinet, gemeenteraadsverkiezingen, een opgave in het leren leven met corona, hervormingen in de zorg (jeugd, WMO), de start van een nieuwe Directeur-Bestuurder én het verder ontwikkelen van onze nieuw gekozen organisatie-inrichting. Wat we niet wisten was dat 2022 opnieuw een jaar zou worden vol onverwachte wendingen en vooral weer met crisis.

Blended Dienstverlening

In het contact met inwoners maakt de SMD naast face-to-face gesprekken ook gebruik van digitale ondersteuning. Zo worden Whatsapp, videobellen en online vragenlijsten gebruikt. Nieuw is dat de SMD voor haar medewerkers, inwoners en leerlingen ook e-learning aanbiedt. 

Nieuw werk in Edam-Volendam

In de gemeente Edam-Volendam is er een nieuwe opdracht voor de wijksteunpunten. Deze wijksteunpunten worden door vrijwillige inwoners bemenst met ondersteuning door de professionals van de SMD. De wijksteunpunten zijn de basis voor de integrale ondersteuning in de wijken en buurten van deze mooie gemeente.

Vinden, binden & boeien

De SMD levert een bijdrage aan het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners en scholieren. Daarbij zorgt de SMD ervoor dat zij tevreden zijn met de geboden ondersteuning. Daarnaast streeft de SMD ernaar om haar medewerkers in goede gezondheid, volop geïnspireerd en geboeid te houden en hen te stimuleren tot (persoonlijke) ontwikkeling.  

Van alle sociaal werkers in Nederland overweegt 40% een vertrek bij hun werkgever. Eerder onderzoek geeft aan dat 44% van de mensen in het primair proces de sector binnen vijf jaar daadwerkelijk wil verlaten. Sociaal werkers haken niet zomaar af. Zij zijn loyaal aan hun beroepsidealen welke vaak sterk verweven zijn met persoonlijke idealen, een specifieke doelgroep of problematiek.

Sterk Sociaal Werk kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk 

De SMD is gecertificeerd voor het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Met deze certificering stapt de SMD over van de ISO-9001 certificering naar het kwaliteitslabel. Directeur Karin de Vries: “In aansluiting op de ontwikkeling naar zelforganiserende teams is er behoefte aan een vakgericht keurmerk. Minder nadruk op protocollen, meer aandacht voor kwaliteit van dienstverlening.”

Cyclisch werken

De SMD heeft het keurmerk Sociaal Werk Nederland. Dit keurmerk nodigt alle medewerkers uit tot reflectie en ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de klant. Het gaat hierbij over de praktijk van onze medewerkers, hun deskundigheid en vakmanschap en het effect van de dienstverlening voor inwoners.

Waar kun je de SMD vinden?

Iedereen moet kunnen meedoen. Heel de regio is erbij geholpen dat inwoners actief en volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving. Daarom stimuleert, ondersteunt en helpt de SMD jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen of op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of professioneel advies. De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) maakt werk van een inclusieve samenleving in Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.