Spring naar content
Karin de Vries, Directeur-Bestuurder

Voorwoord

Terugkijkend op 2023 was het een jaar van opbouwen van een solide personeelsbestand, doen waar we goed in zijn en waarin we gewerkt hebben aan een nieuwe missie en visie. Ook in 2023 heeft de SMD zich ingezet om haar opdrachtgevers te ondersteunen bij de maatschappelijke opgaven die actueel zijn. Zo hebben we in gemeente Zaanstad bijgedragen aan de ondersteuning van de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag affaire en het verkrijgen van tegemoetkoming voor het hen aangedane leed.

Klanttevredenheid

Hanifa is in 2015 vanuit Oeganda in Nederland komen wonen. Zij is een alleenstaande moeder van vier tieners en doet vrijwilligerswerk bij Evean. Na anderhalf jaar ondersteuning bij vluchtelingenwerk is zij overgedragen naar de sociaal raadsvrouw ‘Charlotte’ van de SMD. Charlotte biedt verdere ondersteuning. Hanifa vertelt graag over haar positieve ervaringen met de SMD en dan met name Charlotte, haar contactpersoon.

Jongerenwerk

De jongerenwerkers van de SMD zijn druk bezig geweest met het organiseren van verschillende activiteiten. Lees hier welke impact de jongerenwerkers hebben gemaakt op Max en hoe zij samen met jongeren hebben gegriezeld tijdens Halloween.

Vinden, binden & boeien

Binnen de branche sociaal werk is er sprake van een personeelstekort op de arbeidsmarkt. De doorstroom van medewerkers is de laatste jaren ook bij de SMD toegenomen. Het vinden en behouden van goede professionals is hierdoor een uitdaging. Om scherp te krijgen wat medewerkers aan de organisatie bindt is er onder onze medewerkers een enquête uitgezet. Hieruit is gebleken dat er winst te behalen is door meer aandacht te schenken aan de werving- en selectieprocedure, het stagebeleid en interne scholing.

Sterk Sociaal Werk kwaliteitslabel

Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk 

In januari 2023 heeft de SMD het ‘Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk’ van ‘Sociaal Werk Nederland’ behaald. Dit keurmerk staat voor sterk sociaal werk en aandacht voor vakmanschap. Het centraal stellen vakmanschap is een van de redenen waarom de SMD dit keurmerk wilde behalen.

Sociale Wijkteams

De sociale wijkteams van de SMD zijn druk geweest dit jaar. Zo is er een ‘Tiny Food Forest’ gekomen in Rooswijk, meer ruimte voor individuele begeleiding en wordt er hard samengewerkt met partners.

De SMD voor jou

Iedereen moet kunnen meedoen. Heel de regio is erbij geholpen dat inwoners actief en volwaardig kunnen participeren in hun eigen omgeving. Daarom stimuleert, ondersteunt en helpt de SMD jongeren, volwassenen, senioren en gezinnen die even vastlopen of op zoek zijn naar contact, een goede dagbesteding of professioneel advies. De SMD (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening) maakt werk van een inclusieve samenleving in Zaanstreek-Waterland, West-Friesland en Amsterdam.